Odbor za gospodarstvo

Izvješće Odbora za gospodarstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 736

Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora, na 51. sjednici održanoj 18. rujna 2019. godine, razmotrio je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave,  s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od   12. rujna 2019.  godine.

Odbor za gospodarstvo,na temelju članka 75. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravio je predloženi zakon kao matično radno tijelo.

Uvodno izlaganje podnio je  predstavnik predlagatelja. 

Nakon provedene rasprave Odbor za gospodarstvo je jednoglasno odlučio Hrvatskome saboru predložiti donošenje

ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ KOMISIJI ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio gospodina Darinka Kosora, predsjednika Odbora.    

PREDSJEDNIK ODBORA
Darinko Kosor