Odbor za gospodarstvo

Izvješće Odbora za gospodarstvo o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopuni Zakona o privatizaciji INA- Industrije nafte d.d., s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 565

Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora, na 43. sjednici održanoj 30. siječnja 2019. godine, razmotrio je Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o privatizaciji INA- Industrije nafte d.d., s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 23. siječnja 2019. godine.

Odbor za gospodarstvo,na temelju članka 75. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravio je predloženi zakon kao matično radno tijelo.

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja izvjestio je da je Republika Hrvatska na temelju obrazloženog mišljenja Europske unije i prakse Suda Europske unije morala promjeniti Zakon o privatizaciji INE iz 2002. godine jer su njime propisana ekskluzivna prava  kontrole Republike Hrvatske nad promjenama u vlasništvu, pravo veta na određene odluke Uprave društva te pravo prvokupa cijelokupne ili dijela imovine društva po procijenjenoj tržišnoj vrijednosti  u slučaju pokretanja likvidacije društva. Ovim Zakonom uređuje se obveza stjecatelja više od 25% ili 50% dionica s pravom glasa na podnošenje dugoročnog plana upravljanja i poslovanja INA d.d. uz pravo Vlade Republike Hrvatske na donošenje Odluke o suglasnosti za stjecanje tih dionica. Također, propisani su slučajevi kada Vlada Republike Hrvatske može uskratiti suglasnost kao i otkup dionica određenom stjecatelju. Propisuje se i pravo Vlade Republike Hrvatske, uz uvjet da je Republika Hrvatska vlasnik jedne ili više dionica, izabrati dva predstavnika koji će prisustvovati sjednicama Uprave društva, bez prava glasa. U slučaju da Uprava društva izglasa odluku kojom se dovodi u pitanje sigurnost opskrbe energijom te sigurnost infrastrukture za opskrbu energijom, propisane su sankcije. 

Nakon provedene rasprave Odbor za gospodarstvo je sa 6 glasova „za“, jednim glasom „suzdržanim“ i 2 glasa „protiv“ odlučio Hrvatskome saboru predložiti donošenje

ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PRIVATIZACIJI INA – INDUSTRIJE NAFTE D.D.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio gospodina Darinka Kosora, predsjednika Odbora.    

PREDSJEDNIK ODBORA
Darinko Kosor