Odbor za gospodarstvo

Izvješće Odbora za gospodarstvo s rasprave o Izvješću o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2007. godinu, te ostvarenju Proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2007. godinu

Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora, na 18. sjednici održanoj 27. studenoga 2008., razmotrio je Izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2007. godinu, te ostvarenje Proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2007. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora, sukladno članku 25. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti („Narodne novine“ br. 177/04.), dostavila Hrvatska energetska regulatorna agencija, aktom od 20. listopada 2008.

Odbor je u smislu članka 67. Poslovnika Hrvatskoga sabora o navedenom Izvješću raspravljao u svojstvu matičnoga  radnog tijela.

U uvodnom  izlaganju predstavnik  predlagatelja je izvijestio o djelokrugu rada Agencije koji je određen Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti i od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku. HERA u svojoj ingerenciji prvenstveno izdaje dozvole za 27 energetskih djelatnosti u RH, utvrđuje metodologiju za tarifne sustave, brine o zaštiti potrošača, provodi nadzor nad energetskim subjektima, rješava žalbe i prigovore koji se odnose na pravilnost obračuna, kvalitetu isporuke te problematiku priključaka.

U raspravi Odbor je raspolagao mišljenjem Vlade Republike Hrvatske Klasa: 023-03/08-02/11, Urbroj: 5030105-08-2 od 14. studenoga 2008.

Nakon uvodnog izlaganja predstavnika predlagatelja postavljeno je pitanje zbog čega je višak prihoda nad rashodima za 2007. godinu 50 milijuna kuna.  U odgovoru je pojašnjeno da je cca 40 milijuna kuna rezervirano za kupovinu poslovnog prostora dok se razlika od 10 milijuna uglavnom odnosi na preneseni višak prihoda nad rashodima u prethodnim godinama.

Iznesena je primjedba na metodologiju pisanja ovoga Izvješća  te postavljeno pitanje zbog čega korisnici koji imaju preplatu električne energije moraju na blagajni dizati preplaćeni iznos te može li HEP u takvim slučajevima obračunati preplaćeni iznos kao akontaciju za naredno razdoblje potrošnje. Postavljeno je i pitanje pravnog osnova za trošak opomene te je li kvaliteta  plina  ove godine lošija od prethodnih Također je postavljeno pitanje  duga  HERA-e  u iznosu od cca 1,8 milijuna kuna.

U svome odgovoru predstavnik predlagatelja odgovorio je da kvaliteta plina ovisi o tlaku i temperaturi te da  se njezina  kalorična  vrijednost nije promijenila u odnosu na prethodne godine. Što se tiče preplate ona je stvar poslovne politike HEP-a. Kad se govori o dugu odgovoreno je  da veliki broj malih subjekata ne plaća usluge HERA-i.

Nakon provedene rasprave, Odbor je jednoglasno odlučio predložiti  Hrvatskome saboru donošenje

ZAKLJUČKA

Prihvaća se Izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2007. godinu s ostvarenjem Proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2007. godinu

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio gospodina prof. dr. sc. Dragana Kovačevića, predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA

prof. dr. sc. Dragan Kovačević