Odbor za gospodarstvo

Izvješće Odbora za gospodarstvo s rasprave o Izvješću o stanju i upravljanju robnim zalihama za 2019. godinu, s financijskim pokazateljima

Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora je na 3. sjednici održanoj 19. studenog 2020.  godine razmotrio je Izvješće o stanju i upravljanju robnim zalihama za 2019. godinu, s financijskim pokazateljima, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 14. listopada 2020. godine.
Odbor za gospodarstvo, na temelju članka 75. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravio je predloženi akt u svojstvu matičnoga radnog tijela. 

U uvodnom izlaganju  predstavnik predlagatelja izvijestio je da  su u 2019. godini ostvareni ukupni prihodi od 116,734 milijuna kuna, rashodi u iznosu od 143,213 milijuna kuna te je ostvaren manjak prihoda od 26,479 milijuna kuna, koji se pokriva viškom prihoda i primitaka iz prethodnih godina u iznosu od 32,477 milijuna kuna te čini raspoloživi višak koji je prenešen u 2020. godinu u iznosu od 5,977 milijuna kuna.
Navedeni višak prihoda upotrijebio se u 2020. godini za nabavu roba i popunu Bilance strateških robnih zaliha te za tekuća i dodatna ulaganja u vlastita skladišta.
U 2019. godini izvršena je nabava roba i popuna Bilance strateških robnih zaliha u iznosu od 106,524 milijuna kuna, od toga je nabavljeno 30,141 milijuna kuna prehrambenih (pšenica, kukuruz, riža, brašno, tjestenina, jaja, meso, sir, konzerve, povrće, džem, ulje) i 76,383 milijuna neprehrambenih proizvoda (agregati, višenamjenske autocisterne, mobilne pumpe velikog kapaciteta, vreće za spavanje, šatori, vreće za ukop mrtvih tijela, box barijere za obranu od poplava, mobilne brane).
Ukupna vrijednost robnih zaliha (robe, nekretnina i opreme) na dan 32.12.2019. godine iznosila je 642,212 milijuna kuna.
U svrhu povećanja spremnosti za požarnu sezonu kao i eventualne opasnosti od poplava, sklopljeni su novi ugovori s JLS, DVD-ovima i javnim vatrogasnim postrojbama o čuvanju, održavanju i korištenju vatrogasne opreme, agregata, pumpi za vodu i opreme za zbrinjavanje stanovništva.
Istaknuto je da su ostvareni prihodi od prodaje goriva te da u robnim zalihama imamo dovoljno benzina i dizela.
Također je istaknuto  da je u 2019. godini izvršeno 37 izvanrednih nadzora nad poštivanjem ugovornih obveza skladištara strateških robnih zaliha i 158 nadzora prilikom provođenja godišnjeg popisa roba i objekata.

Za potrebe najsiromašnijih obitelji dana je robna pomoć Caritasu Križevačke eparhije kroz prehrambene i higijenske robe u vrijednosti od 9,151 milijuna kuna.

U raspravi se je nametnulo pitanje kapaciteta šatora i kontejnera koji su od velikog značaja uslijed elementarnih nepogoda, pa i sada uslijed ove COVID krize kao i rezervi goriva.

Predlagatelj je odgovorio da se raspolaže s oko 200 opremljenih kontejnera kao i dovoljnim brojem šatora i vreća za spavanje.
Nadalje, Agencija za ugljikovodike raspolaže rezervama goriva koje su imovina Republike Hrvatske, pa u tom smislu ima dovoljno goriva i u robnim zalihama.

Nakon provedene rasprave Odbor za gospodarstvo je jednoglasno s 9 glasova „ZA“  odlučio Hrvatskome saboru predložiti sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se  Izvješće o stanju i upravljanju robnim zalihama za 2019. godinu, s financijskim pokazateljima

Za svog izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio gospodina Žarka Tušeka, predsjednika Odbora.


                             PREDSJEDNIK ODBORA 
                                   Žarko Tušek