Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Izvješće Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina s rasprave o Godišnjem izvještaju o radu Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za 2016. godinu

Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora razmotrio je na 11. sjednici, održanoj 18. listopada 2017. godine, Godišnji izvještaj o radu Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za 2016. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavio Upravni odbor Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, aktom od 31. travnja 2017. godine.

Odbor je navedeno Izvješće razmatrao kao zainteresirano radno tijelo.
 
Uvodno obrazloženje podnio je Luka Bogdan, zamjenik upraviteljice Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

Predstavljajući aktivnosti Zaklade u 2016., podnositelj Izvješća je istaknuo da je Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva odobrila te osigurala kontinuitet provedbe za 394 financijske podrške i aktivnosti vezanih uz demokratizaciju i razvoj civilnoga društva, u koje je bilo uključeno 615 organizacija civilnoga društva u kojima je omogućeno zapošljavanje odnosno radni odnos za ukupno 826 osoba te oko 16.600 volonterki i volontera s oko 622.000 sati volonterskog angažmana s višestrukim učinkom na poboljšanje kvalitete života građanki i građana.

Tijekom rasprave su istaknuta pitanja osiguranja sredstava za osobe s invaliditetom, ko-liko je smanjenje financijskih sredstava utjecalo na kvalitetu i obavljanje poslova Zaklade, ko-liko je sastav Upravnog odbora u skladu sa Statutom Zaklade. Članovi Odbora su se osvrnuli i na povećanje obujma poslova Zaklade koji su ranije bili u nadležnosti Vladinih tijela (ministar-stava, agencija, ureda). Istaknuta je važnost rada Udruga za civilno društvo koje imaju sve više obveza, a sve manje financijskih sredstava. Također se govorilo o otvaranju četiri regionalne podružnice.

Nakon provedene rasprave Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina je jednoglasno (11 glasova „ZA“) odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Godišnji izvještaj o radu Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društava za 2016. godinu.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio prof. dr. sc. Milorada Pupovca, predsjednika Odbora, a u slučaju njegove spriječenosti Anu Komparić Devčić, potpredsjednicu Odbora. 

PREDSJEDNIK ODBORA

prof. dr. sc. Milorad Pupovac