Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Izvješće Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o udomiteljstvu, prvo čitanje, P.Z. br. 841

Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora na 39. sjednici, održanoj 12. ožujka 2020. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o Dopuni zakona o udomiteljstvu, koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavio Klub zastupnika GLAS-a, aktom od 10. veljače 2020. godine.

Sukladno članku 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Odbor je Prijedlog zakona razmatrao u svojstvu zainteresiranog radnog tijela. 

Uvodno je predstavnik predlagatelja obrazložio kako se Zakonom dopunjuje pojam udomiteljske obitelji na način da se kao udomiteljska obitelj navode životni partneri i neformalni partneri. Istaknuo je kako postojeći Zakon o udomiteljstvu nije usklađen s odredbama Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola prema kojem su životni partneri izjednačeni s bračnima u upravnim postupcima. Osim toga, sukladno Ustavu Republike Hrvatske i Povelji EU o temeljnim pravima te Zakonu o suzbijanju diskriminacije zabranjena je diskriminacija temeljem spolne orijentacije. Velikom broju djece bez roditeljske skrbi za sada se onemogućava pravo na najbolju moguću udomiteljsku obitelj isključivanjem velikog broja potencijalnih udomitelja. 

U raspravi koja je uslijedila, većina članova Odbora podržala je predložene dopune Zakona, dok su neki članovi smatrali kako je postojeće zakonsko rješenje zadovoljavajuće te ga ne treba dopunjavati. Istaknuto je kako su sva tijela dužna poštivati odluke Ustavnog suda, te kako Centri za socijalnu skrb moraju meritorno odlučivati sukladno uputama upravnog suda. 

Nakon provedene rasprave Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina je većinom glasova  (8 glasova „ZA“ , 1 glas „SUZDRŽAN“ i 1 glas „PROTIV“)  odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese sljedeće

Z A K LJ U Č K E


1.    Prihvaća se Prijedlog zakona o dopuni Zakona o udomiteljstvu
2.    Stajališta, primjedbe, prijedlozi i mišljenja izneseni u raspravi o Prijedlogu zakona upućuju se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio prof. dr. sc. Milorada Pupovca, predsjednika Odbora, a u slučaju njegove spriječenosti Tomislava Žagara, potpredsjednika Odbora.  


       PREDSJEDNIK ODBORA

            prof. dr. sc. Milorad Pupovac