Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Izvješće Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina s rasprave o Izvješću o pravu na zdrav život i klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj (2013. – 2020.) u kontekstu globalnog pokreta za klimu i pandemije COVID-19

Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora na 09. sjednici, održanoj 19. svibnja 2021. godine, raspravljao je o Izvješću o pravu na zdrav život i klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj (2013. – 2020.) u kontekstu globalnog pokreta za klimu i pandemije COVID-19, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila pučka pravobraniteljica, aktom od 18. veljače 2021.
Odbor je o posebnom Izvješću raspravljao kao zainteresirano radno tijelo, sukladno članku 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Odbor je raspolagao pisanim mišljenjem Vlade Republike Hrvatske na navedeni akt.
Podnositeljica Izvješća uvodno je iznijela da Izvješće donosi analizu i ocjenu ostvarenosti prava na zdrav život u Republici Hrvatskoj od 2013. do 2020. godine, ukazujući na međusobnu uvjetovanost i povezanost ljudskih prava, posebice prava na zdrav život i prava na zdravlje, sa zaštitom okoliša i prirode te klimatskim promjenama. Izvješće je utemeljeno na podatcima iz ispitnih postupaka po pritužbama građana, građanskih inicijativa i udruga vezano uz zaštitu okoliša, postupanje s otpadom, klimatske promjene, zaštitu od buke, neionizirajuće zračenje, svjetlosno onečišćenje i druge probleme. Tijekom proteklih godina Ured pučke pravobraniteljice dao je 72 preporuke od kojih je samo 7 prihvaćeno.  
U raspravi koja je uslijedila pohvaljeno je Izvješće te je ukazano da bi se pravu na zdrav život čija je sastavnica zdrav okoliš trebalo posvetiti više pažnje. U raspravi je posebno ukazano na dio Izvješća koje se odnosi na onečišćenje zraka i gospodarenje otpadom u Županijskom centru za gospodarenje otpadom Marišćina. Mjerenjima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije uočena je prisutnost vrlo otrovnih tvari u zraku koje su daleko iznad graničnih vrijednosti što izaziva zabrinutost i strah građana.  
Nakon provedene rasprave Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina je jednoglasno (9 glasova «ZA») odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje sljedećeg 

z a k l j u č a k a:

prihvaća se Izvješće o pravu na zdrav život i klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj (2013. – 2020.) u kontekstu globalnog pokreta za klimu i pandemije covid-19.
Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio prof.dr.sc. Milorada Pupovca, predsjednika Odbora, a u slučaju njegove spriječenosti dr.sc. Zlatka Hasanbegovića, potpredsjednika Odbora.  

PREDSJEDNIK ODBORA

prof. dr. sc. Milorad Pupovac