Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Izvješće Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina o Prijedlogu kodeksa pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga

Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora razmotrio je, na 53. sjednici održanoj 25. siječnja 2007. godine, Prijedlog kodeksa pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 7. prosinca 2006. godine.

                      

Odbor je ovaj prijedlog razmatrao kao zainteresirano radno tijelo. U raspravi su članovi Odbora ocijenili donošenje ovog Kodeksa značajnim korakom u uređivanju sustava financijske potpore programima i projektima udruga, što je pretpostavka za učinkovito korištenje odobrenih im sredstava, a osobito za racionalno i transparentno korištenje sredstva iz državnog proračuna, za koja postoji iznimno velik interes nevladinih udruga. O sustavu odobravanja financijskih potpora udrugama civilnog društva Odbor je održao posebnu tematsku sjednicu i jedan od zaključaka je bilo traženje što žurnijeg upućivanja u saborsku proceduru navedenog Kodeksa, ali i predlaganje odgovarajućih mehanizama za razmatranje prigovora na moguće povrede utvrđenih postupaka za odobravanje financijskih potpora iz javnih izvora za programe i projekte organizacija civilnog društva. Članovi Odbora su mišljenja da je ovaj Kodeks na tragu navedenih zaključaka.

 

Međutim, ukazano je na potrebu pojašnjenja i preciziranja pojedinih točaka Kodeksa. Tako je izraženo mišljenja da je potrebno jasnije odrediti gdje će se objavljivati određeni prioriteti za financiranje programa i projekata udruga za proračunsku godinu te na koji način i kroz koje medije će se natječaji učiniti javnima. Također nije navedeno u kojem roku će se dostaviti pisani odgovor sudionicima natječaja te koje tijelo je nadležno za odlučivanje o žalbama.

Upozoreno je  da bi u poglavlju II. stavak 2. dio teksta u kojem se od udruga traži da dostave „uvjerenje o nekažnjavanju odgovorne osobe“ trebalo precizirati, odnosno uskladiti sa zakonima koji uređuju tu vrstu materije, jer po našem zakonodavstvu i kažnjavane osobe nakon izdržavanja kazne ili proteka određenog broja godina od izdržavanja kazne imaju sva građanska prava uključujući i potpunu slobodu rada.    

 

Predloženo je također da bi Savjet za razvoj civilnog društva trebao pratiti učinak svih odobrenih potpora iz državnog proračuna na dobrobit građana, temeljem narativnog izvješća udruga koje bi se davalo zajedno s financijskim izvješćem, budući da se to iz financijskih izvješća udruga ne vidi, a takva analiza bi učinila kvalitetnijim određivanje prioriteta za financiranje programa i projekata udruga.

 

Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese

 

 

KODEKS POZITIVNE PRAKSE, STANDARDA I MJERILA ZA OSTVARIVANJE FINANCIJSKE POTPORE PROGRAMIMA I PROJEKTIMA UDRUGA

 

 

Za svog izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio dr.sc. Furia Radina, predsjednika Odbora.

 

PREDSJEDNIK ODBORA
dr.sc. Furio Radin