Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

Izvješće Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu o Konačnom prijedlogu zakona o zaštiti okoliša, drugo čitanje, P.Z.E br. 680

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora, na 63. sjednici održanoj 27. rujna 2007. godine razmotrio je Konačni prijedlog zakona o zaštiti okoliša, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske,  aktom od 13. rujna 2007.

Odbor je u smislu članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora o navedenom aktu raspravljao u svojstvu zainteresiranoga radnog tijela.

U uvodnom izlaganju predstavnika predlagatelja obrazložio je razlike između rješenja sadržanih u Konačnom prijedlogu ovoga Zakona u odnosu na rješenja iz Prijedloga zakona. Nakon uvodnog obrazloženja, Odbor je, bez rasprave, jednoglasno odlučio Hrvatskome saboru predložiti donošenje 

ZAKONA O ZAŠTITI OKOLIŠA.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je gospodin Zvonimir Mršić, predsjednik Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA

        Zvonimir Mršić