Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

Izvješće Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. E. br. 49

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora na 3. sjednici održanoj 23. travnja 2008. godine, razmotrio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka, s Konačnim prijedlogom zakona,  koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 10. travnja 2008. godine.

Odbor je u smislu članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora o predmetnom aktu raspravljao u svojstvu zainteresiranoga radnog tijela.

U uvodnog izlaganja predstavnika predlagatelja istaknuto je da se predloženim izmjenama i dopunama ovoga Zakona otklanjaju nejasnoće i nepreciznosti uočeni u primjeni važećeg Zakona o zaštiti zraka, te vrši usklađivanje hrvatskog zakonodavstva na ovom pravnom području s zakonodavstvom Europske unije.
Također, u uvodnom izlaganju naglašeno je da se predloženim izmjenama i dopunama ovoga Zakona vrši usklađivanje ovoga Zakona s odredbama Zakona o zaštiti okoliša, odredbama Prekršajnog zakona, te međunarodnih ugovora iz područja zaštite klimatskog sustava i stakleničkih plinova.

Nakon uvodnog obrazloženje predstavnika predlagatelja, Odbor je bez rasprave,
jednoglasno odlučio Hrvatskome saboru predložiti donošenje

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je gospodin Zvonimir Mršić, predsjednik Odbora. 

PREDSJEDNIK ODBORA

Zvonimir Mršić