Odbor za obitelj, mlade i sport

Izvješće Odbora za obitelj, mlade i sport o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu, P.Z.E. br. 127

Odbor za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora na 13. sjednici Odbora, održanoj 9. srpnja 2021. godine, raspravio je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 1. srpnja 2021. godine.

Odbor je o Prijedlogu raspravio kao matično radno tijelo, sukladno članku 87. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

U uvodnom izlaganju predstavnica predlagatelja ukratko je iznijela izmjene u tekstu Konačnog prijedloga Zakona u odnosu na Prijedlog zakona, a odnose se na izmjene odredbi koje propisuju sastav Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva. Naime, prihvaćena je primjedba iznesena na sjednici Hrvatskoga sabora kako većinu članova Nacionalnog odbora trebaju činiti predstavnici organizacija civilnog društva.

U raspravi je izraženo žaljenje što nije prihvaćen prijedlog Odbora koji se odnosi na vrednovanje volonterskog rada, primjerice: da iskustvo stečeno volontiranjem donosi dodatne bodove prilikom upisa na fakultet, ili da se iskustvo i znanja stečena volontiranjem dodatno vrednuju pirikom zapošljavanja. Predstavnica predlagatelja opetovano je pojasnila kako je prijedlog prihvatljiv, no nije ga moguće provesti ovim Zakonom, nego je nužna međuresorna suradnja kako bi se napravile izmjene posebnih propisa. Također, napomenula je kako će Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike potaknuti međuresornu suradnju s ciljem ostvarenja ovog prijedloga.

Nakon provedene rasprave, članovi Odbora jednoglasno su (sa 7 glasova ZA) podržali sljedeći zaključak:

Odbor za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora predlaže Hrvatskome saboru da donese Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio dr. sc. Vesnu Vučemilović, predsjednicu Odbora i g. Veljka Kajtazija, potpredsjednika Odbora.


PREDSJEDNICA
dr.sc. Vesna Vučemilović