Odbor za obitelj, mlade i sport

Izvješće Odbora za obitelj, mlade i sport o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, s Konačnim prijedlogom zakona P.Z. br. 153

Odbor za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora na 12. sjednici održanoj 30. lipnja 2021. godine razmotrio je Prijedlog zakona o dopuni Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je Hrvatskom saboru dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 23. lipnja 2021. godine.

Odbor je navedeni Prijedlog raspravio kao matično radno tijelo, sukladno odredbama članaka  87. i 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja ukratko je obrazložio kako do izmjene Zakona dolazi radi usklađivanja s izmjenom Kaznenog zakona, kako bi se omogućila njegova puna provedba. Ukratko, dopunjava se značenje izraza bliske osobe iz članka 87. stavka 9. Kaznenog zakona sadašnjim ili bivšim parterima u intimnoj vezi. Ovom dopunom krug osoba na koje će se Zakon primijeniti bit će istovjetan dopuni kruga bliskih osoba sadašnjim ili bivšim partnerima u intimnoj vezi koja se predlaže Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona.

U raspravi koja je uslijedila, istaknuto je zadovoljstvo ovom dopunom, obzirom da je na sjednici Odbora za obitelj, mlade i sport prilikom izmjene Zakona 2017. godine predlagana ova dopuna, no tada nije usvojen takav prijedlog.
Nakon provedene rasprave, članovi Odbora su većinom glasova (7 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽAN) odlučili predložiti Hrvatskom saboru da donese

Zakon o dopuni Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određena je dr.sc. Vesna Vučemilović, predsjednica Odbora.

PREDSJEDNICA ODBORA

dr.sc. Vesna Vučemilović