Odbor za obitelj, mladež i šport

Izvješće Odbora za obitelj, mladež i šport o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopuni Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju -predlagatelj Klub zastupnika SDP-a, prvo čitanje, P.Z.br. 665

Odbor za obitelj, mladež i šport Hrvatskoga sabora, na 43. sjednici održanoj 20. lipnja 2007. godine razmotrio je Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Klub zastupnika SDP-a, aktom od 02. travnja 2007. godine.

Odbor je raspravu o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopuni Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju sukladno članku 77. Poslovnika Hrvatskog sabora razmotrio u svojstvu zainteresiranog radnog tijela.

Članovi Odbora raspolagali su mišljenjem Vlade Republike Hrvatske Klasa: 500-01/07-01/04, Ur.broj: 5030104-07-2 od 25. svibnja 2007. godine.

U uvodnom izlaganju predstavnica predlagatelja istaknula je da se navedenim Prijedlogom zakona želi ispraviti nepravda koja je učinjena prema nešto manje od 15% rodilja koje imaju mjesečnu plaću veću od 4250,00 kn. One proporcionalno visini svojih mjesečnih primanja uplaćuju više i u fondove i nepravedno je i nelogično da se takve žene financijski kažnjavaju. Zbog znatno nižih primanja koje ostvaruju za vrijeme rodiljnog dopusta veliki broj tih žena vraća se na posao nakon proteka obveznog rodiljnog dopusta, tj. nakon šest mjeseci.

Predstavnik Vlade Republike Hrvatske istaknuo je da je pitanje rodiljnih naknada pa i delimitiranje istih, sastavni dio sustavne provedbe Nacionalne populacijske politike koje će se urediti u 2008. godini uz potrebne izmjene važećih propisa iz područja rada, obveznog zdravstvenog i mirovinskog osiguranja i drugih propisa. Inicijativu pozdravlja, ali napominje da je za takvu mjeru potrebno osigurati sredstva kojih sada u Državnom proračunu nema.

U provedenoj raspravi većina članova Odbora nije podržala predloženi Zakon iz razloga koje je navela Vlada Republike Hrvatske u mišljenju od 25. svibnja 2007. godine.

Dio članova Odbora u raspravi je istaknuo da delimitiranje rodiljnih naknada nije samo financijsko pitanje već da se radi i o poruci koja se tim mladim ženama upućuje, budući da je nepravedno da se zbog toga što ostvaruju veće prihode kažnjavaju za vrijeme kada su im financijska sredstva itekako potrebna.

Nakon provedene rasprave Odbor je sa 5 glasova „za“ i 4 glasa „protiv“ odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese slijedeći

ZAKLJUČAK

 NE PRIHVAĆA SE PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU


Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je Davorko Vidović, predsjednik Odbora.

 


PREDSJEDNIK ODBORA
    
     Davorko Vidović