Odbor za obranu

Izvješće Odbora za obranu o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrani, prvo čitanje, P.Z. br. 649

Odbor za obranu Hrvatskoga sabora na 25. sjednici održanoj 12. lipnja 2019. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrani, prvo čitanje, P.Z. br. 649, koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 23. svibnja 2019. godine.

Odbor za obranu je na temelju članka 71. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravljao o predmetnom aktu, kao matično radno tijelo.

Predstavnik predlagatelja u uvodnom obrazloženju detaljno je obrazložio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrani, te je naglasio da se predmetnim Zakonom između ostaloga predlaže osnivanje međunarodnih vojnih zapovjedništava i drugih vojnih tijela u Republici Hrvatskoj, koja imaju za zadaću razvoj zajedničkih ciljeva sposobnosti koje su države prihvatile i koje proizlaze iz članstva u Europskoj uniji, NATO-u i drugim međunarodnim organizacijama kojima je Republika Hrvatska pristupila na temelju međunarodnih ugovora. 

Nadalje, predstavnik predlagatelja rekao je da se predloženim Zakonom propisuju  nadležnosti Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske vezano za djelovanje i razvoj sposobnosti u kibernetičkom prostoru za potrebe Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske. Također da su u Prijedlogu zakona dorađene i odredbe koje se odnose na zaštitu podataka obrane i predstavljaju usklađenje s posebnim propisom. 
    
U raspravi koja je uslijedila iznijeto je mišljenje o mogućnosti da se donese zakon kojim bi se na jedinstveni način uredilo pitanje upućivanje pripadnika Hrvatske vojske u mirovne misije i operacije.

Nakon provedene rasprave, Odbor je jednoglasno (8 glasova „za“) odlučio Hrvatskome saboru predložiti da donese slijedeći zaključak:

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrani

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznijeta u raspravi upućuju se predlagatelju radi izrade Konačnog prijedloga zakona.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio predsjednika Odbora Igora Dragovana.


PREDSJEDNIK ODBORA
Igor Dragovan