Odbor za obranu

Izvješće Odbora za obranu o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 614

Odbor za obranu Hrvatskoga sabora na 40. sjednici održanoj 17. siječnja 2024. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, s Konačnim prijedlogom  zakona, P.Z. br. 614,  koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 11. siječnja 2024. godine.

Odbor za obranu je na temelju članka 71. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravljao o predmetnom aktu kao matično radno tijelo.

Predstavnik predlagatelja uvodno je naveo kako se predmetnom izmjenom Zakona propisuje podizanje dobne granice sa 45 na 50 godina života za vojnike i mornare za stjecanje uvjeta za prestanak službe po sili zakona. Naime, određenom broju vojnika koji su primljeni na temelju ugovora o vojničkoj službi na neodređeno vrijeme prema dosadašnjem Zakonu o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske,

djelatna vojna služba prestaje po sili zakona s navršenih 45 godina života zbog čega ne ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava na mirovinu. Podizanjem dobne granice za ostanak u službi do navršenih 50 godina života omogućit će im se odlazak iz vojnog sustava uz ostvarivanje prava na mirovinu. 

U raspravi koja je uslijedila, članovi Odbora pozitivno su ocijenili predloženu izmjenu Zakona te činjenicu da je prepoznata potreba usredotočenosti na čovjeka i poboljšanje egzistencijalnih mogućnosti i materijalnih prava vojnika. Zanemarivanje čovjeka u vojnom sustavu je nedopustivo jer čovjek čini okosnicu jake i sposobne vojske. 

Nadalje, predloženo je da se razmotri mogućnost o povećanju dobne granice za odlazak u mirovinu po sili zakona i za najviše vojne časnike kako bi se omogućilo da se njihovo veliko znanje i stručno iskustvo maksimalno iskoristi u okviru sustava. Pored toga, u svrhu privlačenja mlađih generacija potrebno je osmisli kvalitetan model prezentacije Hrvatske vojske, te osigurati bolju opremljenost, veće plaće i stambeno zbrinjavanje. Nadalje, u raspravi je istaknuto da je u kontekstu promijenjenih geopolitičkih okolnosti i sigurnosnih ugroza, potrebno na sustavan i provediv način razvijati sustav svih segmenata obrane i zaštite građana Republike Hrvatske te o tome provesti sveobuhvatnu raspravu.

Nakon provedene rasprave, Odbor je jednoglasno (deset  glasova „za“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese 

Zakon o izmjeni Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio predsjednika Odbora Franka Vidovića, a u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti, potpredsjednika Odbora Ante Deura.

PREDSJEDNIK ODBORA
Franko Vidović