Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

Izvješće Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu o prijedlozima zakona P.Z. br. 715; P.Z. br. 716; P.Z. br. 717; 718; P.Z. br. 719

Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 715;

Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o muzejima, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 716;

Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o kazalištima, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 717;

Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 718;

Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 719;

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora na 54. sjednici održanoj 20. rujna 2019. godine, održao je objedinjenu raspravu o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, s Konačnim prijedlogom zakona, Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o muzejima, s Konačnim prijedlogom zakona, Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o kazalištima, s Konačnim prijedlogom zakona, Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, s Konačnim prijedlogom zakona i Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi, s Konačnim prijedlogom zakona koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktima od 12. rujna 2019. godine.

Odbor je u smislu članka 97. Poslovnika Hrvatskoga sabora o navedenom pitanju   raspravljao u svojstvu matičnog radnog tijela. Na prijedlog potpredsjednice Odbora, sukladno članku 247. Poslovnika Hrvatskoga sabora, provedena je objedinjena rasprava. 
 
Uvodno obrazloženje podnijeli su predstavnici predlagatelja.

Predstavnici predlagatelja istaknuli su kako je donošenje predloženih zakona potrebno radi uspostave jedinstvenog pravnog sustava Republike Hrvatske, s obzirom da novi Zakon o sustavu državne uprave („Narodne novine“ br. 66/19), donesen s ciljem provedbe Nacionalnog programa reformi 2019., u okviru reformskog prioriteta „Unaprjeđenje javne uprave“, ne predviđa urede državne uprave kao tijela prvog stupnja te je stoga potrebno odrediti ministarstvo nadležno za poslove kulture kao tijelo koje će obavljati poslove koje su do sada obavljali uredi državne uprave. 

U raspravi je zatraženo pojašnjenje pojedinih odredbi Zakona o knjižnicama i Zakona o muzejima. Naime, predloženi vremenski rok potreban za usklađenje općih akata ustanova nije ujednačen kod Zakona o muzejima. Isto tako, s ciljem usklađenja s novim Zakonom o sustavu državne uprave, istaknuta je potreba usklađenja i članka 35. stavka 4. Zakona o muzejima koji je izuzet od izmjena, a također ga je potrebno uskladiti s Prijedlogom zakona o sustavu državne uprave.
Nakon provedene rasprave Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu većinom glasova odlučio je predložiti Hrvatskom saboru donošenje sljedećih zakona: 

-    ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O KNJIŽNICAMA I KNJIŽNIČNOJ DJELATNOSTI

-    ZAKON O IZMJENI ZAKONA O MUZEJIMA

-    ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O KAZALIŠTIMA

-    ZAKON O IZMJENI ZAKONA O ARHIVSKOM GRADIVU I ARHIVIMA

-    ZAKON O IZMJENI ZAKONA O UPRAVLJANJU JAVNIM USTANOVAMA U KULTURI

            Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je Sabina Glasovac, potpredsjednica Odbora.
                                                                                   

  POTPREDSJEDNICA ODBORA


                                    Sabina Glasovac, prof.