Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

Izvješće Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu o prijedlozima zakona P.Z. br. 725; P.Z. br. 726; P.Z. br. 727

Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 725;

Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 726;

Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o prosvjetnoj inspekciji, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 727;


Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora na 54. sjednici održanoj 20. rujna 2019. godine, održao je objedinjenu raspravu o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, s Konačnim prijedlogom zakona, Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s Konačnim prijedlogom zakona i Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o prosvjetnoj inspekciji, s Konačnim prijedlogom zakona koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktima od 12. rujna 2019. godine.

Odbor je u smislu članka 97. Poslovnika Hrvatskoga sabora o navedenom pitanju   raspravljao u svojstvu matičnog radnog tijela. Na prijedlog potpredsjednice Odbora, sukladno članku 247. Poslovnika Hrvatskoga sabora, provedena je objedinjena rasprava. 

Uvodno obrazloženje podnijeli su predstavnici predlagatelja.

Predstavnici predlagatelja istaknuli su kako je s ciljem provedbe Nacionalnog programa reformi 2019., u okviru reformskog prioriteta „Unaprjeđenje javne uprave“ koji uključuje mjeru „Decentralizacija i racionalizacija“, a radi usklađivanja sa Zakonom o sustavu državne uprave („Narodne novine“ broj 66/19), potrebno izmijeniti zakone kojima je propisana stvarna nadležnost ureda državne uprave u županijama za obavljanje poslova državne uprave, odnosno kojima se propisuju određene ovlasti, zadaće ili se na drugi način upućuje na dužnosnički položaj pomoćnika ministra. 

    Bez rasprave, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu većinom glasova odlučio je predložiti Hrvatskom saboru donošenje sljedećih zakona: 

       
-    ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU

-    ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI

-    ZAKON O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI

            Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je Sabina Glasovac, potpredsjednica Odbora.

                                                                                  POTPREDSJEDNICA  ODBORA


                                       Sabina Glasovac, prof