Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

Izvješće Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu o Prijedlogu zakona o naknadama u području intelektualnog vlasništva, s Konačnim prijedlogom zakona, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 139

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora razmotrio je na 16. sjednici, održanoj 19. svibnja 2021. godine, Prijedlog zakona o naknadama u području intelektualnog vlasništva, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 6. svibnja 2021. godine.

Odbor je u smislu članka 97. Poslovnika Hrvatskoga sabora o navedenom pitanju raspravljao u svojstvu matičnog radnog tijela.

Uvodno obrazloženje podnio je predstavnik predlagatelja.

Predstavnik predlagatelja istaknuo je kako su Akcijskim planom za smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja, upravne pristojbe u području prava intelektualnog vlasništva klasificirane kao jedno od neporeznih davanja koje je moguće ukinuti. Obveza plaćanja upravnih pristojbi u području prava intelektualnog vlasništva propisana je Zakonom o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva slijedom čega je radi provedbe odgovarajuće mjere iz navedenog Akcijskog plana potrebno zakonom izmijeniti postojeće uređenje.

Također, predstavnik predlagatelja istaknuo je kako se donošenjem predloženoga zakona, odnosno, ukidanjem upravnih pristojbi, posljedično pojednostavljuju uvjeti za poslovanje i smanjenje administrativnih troškova za gospodarstvenike i fizičke osobe koje koriste sustav zaštite intelektualnog vlasništva.

Zaključno, obrazlažući razloge donošenja predloženoga zakona po hitnom postupku predstavnik predlagatelja kazao je kako se u kontekstu ulaska Republike Hrvatske u europski tečajni mehanizam (ERM II), a što je ključan korak u procesu uvođenja eura, predloženim zakonom izravno doprinosi ostvarenju planiranih mjera za smanjenje administrativnoga i financijskog opterećenja za gospodarstvo, ali isto tako i zbog aktualne potrebe ublažavanja negativnih posljedica epidemije bolesti COVID-19 na gospodarstvo.

U raspravi je zatraženo pojašnjenje odredaba članka 9. Prijedloga zakona koji se odnosi na eventualno revidiranje postojećih naknada u području intelektualnog vlasništva.

Predstavnik predlagatelja istaknuo je kako se naknade u području intelektualnog vlasništva, a koje će se propisati novim podzakonskim propisom, u pogledu vrste i iznosa neće razlikovati od postojećih.

Nakon kraće rasprave Odbor je jednoglasno (7 glasova „za“) odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje

ZAKONA O NAKNADAMA U PODRUČJU INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković, predsjednica Odbora, a u slučaju njezine odsutnosti Marijan Pavliček, potpredsjednik Odbora.


PREDSJEDNICA ODBORA
izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković