Odbor za poljoprivredu

Izvješće Odbora za poljoprivredu o Konačnom prijedlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Europske komisije u ime Europske unije i Vlade Republike Hrvatske kojim se mijenja i dopunjuje Višegodišnji sporazum o financiranju 2007. – 2013. sklopljen 9. prosinca 2014., P.Z. br. 414

Odbor za poljoprivredu Hrvatskoga sabora raspravio je na 50. sjednici održanoj 26. rujna 2018. godine, Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Europske komisije u ime Europske unije i Vlade Republike Hrvatske kojim se mijenja i dopunjuje Višegodišnji sporazum o financiranju 2007. – 2013. sklopljen 9. prosinca 2014., koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 2. kolovoza 2018. godine.

Izmjene i dopune Višegodišnjeg sporazuma odnose se na Dodatak „Maksimalni godišnji iznosi doprinosa EU iz IPA komponente za ruralni razvoj za 2007. – 2013. (IPARD)“, kojima se usklađuju navedeni iznos s već provedenim financijskim korekcijama uvodno je istaknula predstavnica predlagatelja.
 
Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno (9  glasova „za“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje

Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Europske komisije u ime Europske unije i Vlade Republike Hrvatske kojim se mijenja i dopunjuje Višegodišnji sporazum o financiranju 2007. – 2013. sklopljen 9. prosinca 2014.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnika Tomislava Panenića, predsjednika Odbora.
        

PREDSJEDNIK ODBORA
         Tomislav Panenić