Odbor za poljoprivredu

Izvješće Odbora za poljoprivredu o Konačnom prijedlogu zakona o vodama, P.Z.E. br. 606

Odbor za poljoprivredu Hrvatskoga sabora raspravio je na 71. sjednici održanoj 5. lipnja 2019. godine Konačni prijedlog zakona o vodama, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 30. svibnja 2019. godine.
    Odbor je proveo objedinjenu raspravu o Konačnom prijedlogu zakona o vodama, Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva i Konačnom prijedlogu zakona o vodnim uslugama. 
    Uvodno je predstavnica predlagatelja istaknula kako je tekst Konačnog prijedloga zakona nomotehnički uređen, a temeljem primjedbi Odbora za poljoprivredu članak 110. uređen je na način kojim zabrana eksploatacije šljunka i pijeska postaje iznimka i odnosi se na neobnovljiva ležišta. Uz navedeno jasnije su podijeljene nadležnosti u upravljanju vodnim dobrom i dorađene odredbe članka 240. koje se odnose na održavanje građevina za navodnjavanje.

Nakon provedene rasprave Odbor je  većinom glasova ( 6  glasova „za“ i 3  glasa „suzdržana“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje slijedećih 

Z A K LJ U Č A K A

1.    Podržava se donošenje Zakona o vodama;
2.    Temeljem  odredbe članka 247. stavka 3. Poslovnika Hrvatskog sabora Odbor za poljoprivredu predlaže provođenje objedinjene rasprave o Konačnom prijedlogu zakona o vodama, Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva i Konačnom prijedlogu zakona o vodnim uslugama. 

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnika Tomislava Panenića, predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
Tomislav Panenić