Odbor za poljoprivredu

Izvješće Odbora za poljoprivredu o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o uzgoju domaćih životinja, P.Z. br. 71

Odbor za poljoprivredu Hrvatskoga sabora raspravio je na 23. sjednici održanoj 27. travnja 2021. godine, Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o uzgoju domaćih životinja, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 22. travnja 2021. godine.

Odbor za poljoprivredu je, sukladno članku 99. Poslovnika Hrvatskoga sabora proveo raspravu o navedenom Prijedlogu zakona kao matično  radno tijelo.

Uvodno je predstavnik predlagatelja govoreći o razlikama između Prijedloga i Konačnog prijedloga Zakona izvijestio kao se ovim aktom predlažu novi članci s ciljem usklađivanja prekršajnih i prijelaznih odredbi predloženog akta.

    U raspravi je postavljen upit o društvenoj koristi koja će proizaći iz predloženog akta, te je izraženo mišljenje kako bi, umjesto aktom predloženog priznatog uzgojnog udruženja, poslove provedbe pašnog reda trebalo povjeriti nekoj od agencija unutar Ministarstva poljoprivrede. Isto je predloženo zbog ograničenja na koje nailaze neki pčelari u smještaju svojih košnica u prostoru, a vezano uz aktivnosti pčelarskih povjerenika, članova Hrvatskog pčelarskog saveza. Postavljen je i upit o mjerama i aktivnostima koje se provode kako bi se povećao broj pčelara uključenih u projekt Hrvatske staklenke meda. Zatražena je informacija o pregovorima o europskoj Direktivi o medu koji bi trebali rezultirati označavanjem zemlje podrijetla meda. Istaknuto je i kako bi više podataka, pogotovo onih senzorskih, pripomoglo u raspoznavanju meda od patvorina meda, te su u tom smislu zatražene informacije vezane uz projekt izrade Hrvatskog peludnog atlasa. Vezano uz obnovu pčelinjeg fonda u Republici Hrvatskoj, postavljen je upit o natječaju iz Mjere 5.2.1 iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske. U raspravi je izražena zabrinutost da će se ovim aktom pčelarima onemogućiti smještanje pčela na površinama koje imaju u privatnom vlasništvu, što nije u skladu s vlasničkim pravima.

Govoreći o društvenoj koristi koja će proizaći iz ovog akta, predstavnik predlagatelja podsjetio je na važnost Registra pčelinjih paša istaknuvši kako svaka pravna osoba koja se bavi uzgojem domaćih životinja može podnijeti zahtjev za priznavanje nadležnom ministarstvu. Uz isto, Hrvatski pčelarski savez ovog trenutka okuplja oko 7000 pčelara, pa im se ovim aktom predlaže dati operativni dio poslova vođenja pašnog reda. Za početak slijedeće godine najavljena je rasprava o Direktivi o medu na sjednici Vijeća ministara za poljoprivredu i ribarstvo, a natječaj iz Mjere 5.2.1. Programa ruralnog razvoja je u tijeku, te je temeljem istoga u slučaju proglašenja katastrofe i nakon utvrđivanja štete od strane Povjerenstva za procjenu elementarne nepogode, prihvatljiv trošak obnova pčelinjih zajednica, košnica i pčelinjeg voska. Ministarstvo poljoprivrede surađuje s Hrvatskim pčelarskim savezom na promociji hrvatskog meda, 1,3 milijuna kuna osigurano je za provedbu projekta Školski medni dan koji se provodi u 950 osnovnih škola i kojim je obuhvaćeno 39 000 osnovnoškolaca prvog razreda. Drugi vid promocije je mjera iz Nacionalnog pčelarskog programa kojom će se kroz digitalni marketing i moderna sredstava komunikacije, potrošačima približiti nacionalna staklenka meda. Predstavnik Hrvatskog pčelarskog saveza izvijestio je o projektu koji provode u suradnji s Nastavnim zavodom dr. Andrija Štampar, a provedbom kojeg će uzorci tla, vode i meda poslužiti za tipizaciju hrvatskoga meda, što je i početak izrade Hrvatskog peludnog atlasa. Predstavnik predlagatelja istaknuo je kako odredbe ovog akta ne ograničavaju pravo vlasništva i da vlasnici mogu smještati pčele na površinama koje imaju u privatnom vlasništvu.

Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova (6 glasova „za“, i 3 glasa „protiv“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru  donošenje Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o uzgoju domaćih životinja.

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnicu Marijanu Petir, predsjednicu Odbora.
                

PREDSJEDNICA ODBORA

Marijana Petir