Odbor za poljoprivredu

Izvješće Odbora za poljoprivredu o Prijedlogu zakona o biljnom zdravstvu, P.Z.E. br. 759

Odbor za poljoprivredu Hrvatskoga sabora raspravio je na 76. sjednici održanoj 18. listopada 2019. godine Prijedlog zakona o biljnom zdravstvu, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 3. listopada 2019. godine.

Uvodno je predstavnik predlagatelja istaknuo kako će se predloženim aktom unaprijediti pravni okvir nacionalnog zakonodavstva  o biljnom zdravstvu i osigurati provedba Uredbe 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća  o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje i izmjenama i stavljanju izvan snage uredbi vezanih uz navedenu Uredbu koja će se primjenjivati od 14. prosinca 2019. Dodatno se propisuju kriteriji za određivanje štetnih organizama za koje je potrebno donijeti mjere sprječavanja unošenja i širenja unutar Unije, provedba Uredbe, postupanja i zadaće nadležnih i stručnih tijela i stvara zakonska osnova za uvođenje upisnika specijaliziranih subjekata i sljedivost, upravni i inspekcijski nadzor, financiranje, naknade i odštete, kao i prekršajne odredbe i prijelazne i završne odredbe. U skladu s odredbama Uredbe propisuje se obveza informiranja i obavješćivanja javnosti o eventualnim štetama koje može prouzročiti pojava određenog karantenskog štetnika, a dodatno će se povećati broj premeta nadzora bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta.
Odbor je,bez rasprave, jednoglasno (7  glasova „za“ ) odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje slijedećeg 

ZAKLJUČKA

Prihvaća se Prijedlog zakona o  biljnom zdravstvu

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnika Tomislava Panenića, predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
Tomislav Panenić