Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj

Izvješće Odbora za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj s rasprave o Izvješću o korištenju predpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2008. godine

Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj, Hrvatskoga sabora razmotrio je na 10. sjednici održanoj 23. listopada 2008. godine, Izvješće o korištenju predpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2008. godine, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 10. listopada 2008. godine.

Odbor je razmatrao navedeno Izvješće kao zainteresirano radno tijelo, sukladno odredbi čl. 140 Poslovnika Hrvatskoga sabora, u dijelu koji se odnosi na programe pomoći u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Uvodno obrazloženje podnio je predstavnik predlagatelja.

Odbor je bez rasprave, jednoglasno, odlučio predložiti Hrvatskom saboru da prihvati


Izvješće o korištenju predpristupnih programa pomoći Europske
unije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2008. godine


Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnicu Dragicu Zgrebec, predsjednicu Odbora.


PREDSJEDNICA ODBORA

Dragica Zgrebec, dipl. oec.