Odbor za pomorstvo, promet i veze

Izvješće Odbora za pomorstvo, promet i veze o Prijedlogu zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. E. br. 758

Odbor za pomorstvo, promet i veze Hrvatskog sabora, je na 71. sjednici održanoj 26. rujna 2007. godine, raspravio Prijedlog zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z.E. br. 758, koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom Klasa: 342-19/07-01/01, Urbroj: 5030116-07-01 od 02. kolovoza 2007. godine.

Odbor je Prijedlog zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda, s Konačnim prijedlogom zakona, raspravio kao matično radno tijelo, sukladno odredbi članka 89. Poslovnika Hrvatskog sabora.

Odbor je prihvatio prijedlog da se Zakon donese po hitnom postupku, sukladno odredbi članka 159. Poslovnika Hrvatskog sabor.

Uvodno izlaganje dao je predstavnik predlagatelja, koji je kazao da se predloženim Zakonom postiže daljnje usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije, te da se ovim Zakonom na jedinstven način regulira područje koje sada definira Zakon o plovidbi unutarnjim vodama i Zakon o lukama unutarnjih voda.

Bez rasprave Odbor za pomorstvo, promet i veze Hrvatskog sabora, jednoglasno je odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese 

ZAKON O PLOVIDBI I LUKAMA UNUTARNJIH VODA

u tekstu u kojem ga je predložila Vlada Republike Hrvatske.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora, Odbor je odredio gospodina Živka Nenadića, potpredsjednika Odbora.

POTPREDSJEDNIK ODBORA
Živko Nenadić