Odbor za pomorstvo, promet i veze

Izvješće Odbora za pomorstvo, promet i veze o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Konvencije o ujednačavanju određenih pravila za međunarodni zračni prijevoz, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. E. br. 779

Odbor za pomorstvo, promet i veze Hrvatskog sabora, na 71. sjednici održanoj 26. rujna 2007. godine, raspravio je Prijedlog zakona o potvrđivanju Konvencije o ujednačavanju određenih pravila za međunarodni zračni prijevoz, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z.E. br. 779, koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom Klasa: 343-01/07-03/04, Urbroj: 5030114-07-1 od 13. rujna 2007. godine.

Odbor je Prijedlog zakona o potvrđivanju Konvencije o ujednačavanju određenih pravila za međunarodni zračni prijevoz, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, raspravio kao matično radno tijelo, sukladno odredbi članka 89. Poslovnika Hrvatskog sabora. Odbor je prihvatio prijedlog da se Zakon donese po hitnom postupku, sukladno odredbi članka 159. Poslovnika Hrvatskog sabora.

Uvodno izlaganje dao je predstavnik predlagatelja, koji je istaknuo da je Montrealska konvencijadio dio pravne stečevine Europske unije, te budući Republika Hrvatska želi ući u Europsku uniju, jedan od uvjeta je i pristupanje Montrealskoj konvenciji. Republika Hrvatska još uvijek podliježe sustavu odgovornosti zračnog prijevoznika iz Varšavske konvencije koja je u odnosu na Montrealsku konvenciju nepovoljnija za putnike. Naglasio je da su između ostalih, najvažnije promjene koje uvodi Montrealska konvencija u sustavu odgovornosti u zračnom prijevozu: načelo neograničene odgovornosti, moderniji dvostupanjski sustav odgovornosti, vrlo ograničena mogućnost oslobođenja od odgovornosti, mogućnost plaćanja predujma u slučaju tjelesne ozljede radi kompenziranja trenutnih ekonomskih potreba, povišena granica odgovornosti zračnog prijevoznika u slučaju štete na prtljazi i u slučaju kašnjenja, te da potvrđivanjem navedenog međunarodnog instrumenta Republika Hrvatska postaje dio suvremenog i uređenog sustava civilnog zračnog prometa gdje su sigurnost i prava putnika pri samom vrhu prioriteta. Bez rasprave, Odbor za pomorstvo, promet i veze Hrvatskog sabora, jednoglasno je odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese

ZAKON O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O UJEDNAČAVANJU
ODREĐENIH PRAVILA ZA MEĐUNARODNI ZRAČNI PRIJEVOZ

u tekstu u kojem ga je predložila Vlada Republike Hrvatske. 

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora, Odbor je odredio potpredsjednika Odbora, gospodina Živka Nenadića.

POTPREDSJEDNIK ODBORA
Živko Nenadić