Odbor za pomorstvo, promet i veze

Izvješće Odbora za pomorstvo, promet i veze o Prijedlogu zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 41

Odbor za pomorstvo, promet i veze Hrvatskog sabora, na 3. sjednici održanoj  23. travnja 2008. godine, razmotrio je Prijedlog zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih
radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z.E. br. 41, koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom Klasa: 340-01/08-01/01, Urbroj: 5030116-08-1 od 04. travnja 2008. godine. 

Odbor je Prijedlog zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu, s Konačnim prijedlogom zakona, raspravio kao matično radno tijelo, sukladno odredbi članka 89. Poslovnika Hrvatskog sabora.
Odbor je prihvatio prijedlog da se Zakon donese po hitnom postupku, sukladno odredbi članka 159. Poslovnika Hrvatskog sabora.   

Uvodno izlaganje dao je predstavnik predlagatelja, koji je istaknuo da donošenje ovog Zakona predstavlja daljnje usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije u području socijalnih uvjeta u cestovnom prijevozu. Područje socijalnih uvjeta u djelatnosti cestovnog prometa do sada nije bilo uređeno na način kako se to predlaže ovim Prijedlogom zakona. Ovim Zakonom se uređuje radno vrijeme, obvezni odmor mobilnih radnika i vozača u cestovnom prijevozu, vremena vožnje, prekidi vožnje i razdoblja odmora vozača koji obavljaju cestovni prijevoz tereta i putnika, način, uvjeti i postupak stjecanja dozvole za radionice, uređaji za bilježenje u cestovnom prijevozu (tahografi), uvjeti i postupci kontrole, nadležnosti tijela i njihove ovlasti, službene evidencije, prekršaji. Svrha ovog Zakona je poboljšanje uvjeta rada i sigurnosna zaštita osoba koje obavljaju mobilnu djelatnost cestovnog prijevoza i izjednačavanje tržišnog natjecanja, kao i promicanje poboljšanog nadzora.

Bez rasprave, Odbor za pomorstvo, promet i veze Hrvatskoga sabora jednoglasno je odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese

ZAKON O RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU

u tekstu u kojem ga je predložila Vlada Republike Hrvatske.
 
Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio Slavka Linića, predsjednika Odbora, odnosno u slučaju njegove sprijećenosti Stipu Gabrića potpredsjednika Odbora ili Živka Nenadića člana Odbora.
      

 PREDSJEDNIK ODBORA
                                                                                               Slavko Linić