Odbor za pravosuđe

Izvješće Odbora za pravosuđe o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama, drugo čitanje, P.Z. br. 284

Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora na 43. sjednici održanoj 14. listopada 2022. razmotrio je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 1. rujna 2022. godine.   

Odbor je  Prijedlog zakona sukladno članku 81. Poslovnika raspravio u svojstvu matičnog radnog tijela. 

Predstavnik predlagatelja uvodno je istaknuo da se predloženim izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama uvodi elektroničko podnošenje prijedloga putem javnih bilježnika i odvjetnika, unutar ZIS-a. Novina je uvođenje javnih bilježnika kao povjerenika suda u postupke osnivanja i obnove zemljišnih knjiga temeljem nove katastarske izmjere. Dodatno se uređuje i postupanje u pojedinačnom ispravnom postupku, uređuju naknade javnim bilježnicima. Predloženim izmjenama osigurat će se veća ažurnost zemljišnih knjiga, ubrzati postupci osnivanja i obnove zemljišnih knjiga, povećati kvaliteta podataka u zemljišnim knjigama koja će dovesti do veće pravne sigurnosti, lakšeg ostvarivanja investicija.

Predlagatelj je obrazložio i razlike između rješenja koja se predlažu Konačnim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama u odnosu na Prijedlog zakona, u odnosu na jezične i nomotehničke izmjene. Osim toga, dodan je članak 3. kojim se izričito propisuje da privatne isprave koje su temelj za upis moraju biti sačinjene mehaničkim sredstvima pisanja. Istaknuo je da je dodavanjem članka 3. došlo do renumeracije od članka 3. do kraja odredbi Konačnog prijedloga zakona. Također, dopunjen je članak 33. kojim se daje mogućnost zemljišnoknjižnim referentima koji ne ispunjavaju uvjete iz članka 125. ovoga Zakona, polaganja ispita za ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta.  


Bez rasprave Odbor za pravosuđe je sa  šest (6 ) glasova „za“ i dva ( 2) „suzdržana“ glasa odlučio  predložiti Hrvatskom saboru da donese 


Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama


Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio predsjednika Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA
Mišel Jakšić