Odbor za pravosuđe

Izvješće Odbora za pravosuđe o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o plaći i drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 637

Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora na 80. sjednici održanoj 11. ožujka  2024. razmotrio je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaći i drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 637, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 8. ožujka 2024.     

Odbor je Prijedlog zakona sukladno članku 81. Poslovnika raspravio u svojstvu matičnog radnog tijela.

Odbor je o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o plaći i drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika, s Konačnim prijedlogom zakona i o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima proveo objedinjenu raspravu. 

Predstavnik predlagatelja uvodno je istaknuo da se predloženim izmjenama Zakona o plaći i drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika dodatno poboljšava materijalni položaj pravosudnih dužnosnika. Predlaže se povećanje osnovice za izračun plaće pravosudnih dužnosnika za dodatnih 11.5%. Osim toga, predlaže se izvršiti korekciju koeficijenata za izračun plaće pravosudnih dužnosnika u pravosudnim tijelima županijske razine zbog činjenice da je razlika u koeficijentima između dužnosnika općinske i županijske razine značajno umanjena prethodnim povećanjem koeficijenta za dužnosnike u prvostupanjskim tijelima. Koeficijent županijskih sudaca i zamjenika županijskih državnih odvjetnika predlaže se povećati s postojećih 4,55 na 5,00, a polazni koeficijent čelnika pravosudnih tijela županijske razine s 5,00 na 5,43 te nakon toga izvršiti i razmjernu doradu koeficijenata čelnika onih tijela s većim brojem dužnosnika. Također, vrši se i pripadajuća korekcija koeficijenata čelnika prvostupanjskih pravosudnih tijela s polaznih 4,55 na 5,00 te dalje razmjerno broju pravosudnih dužnosnika. Ovim se Zakonom predlaže pravosudnim dužnosnicima priznati i određena prava koja ostvaruju službenici zaposleni u pravosudnim tijelima, i to pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla, godišnju nagradu za uskršnje i božićne blagdane, dar za dijete do navršenih 15 godina života, regres za korištenje godišnjeg odmora te pravo na sistematski pregled. 

Bez rasprave, Odbor za pravosuđe je sa devet (9) glasova „za“ odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese

Zakon o izmjenama Zakona o plaći i drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio predsjednika  Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA
Mišel Jakšić