Odbor za rad i socijalno partnerstvo

Izvješće Odbora za rad i socijalno partnerstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. E. br. 72

Odbor za rad i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora na  4. sjednici održanoj  21. svibnja  2008. godine, raspravljao  je o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu, s Konačnim prijedlogom zakona,  P.Z.E. br.72, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora, dostavila Vlada Republike Hrvatske,  aktom od  15.svibnja  2008. godine.

Odbor je navedeni akt  raspravio sukladno čl.140. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao zainteresirano radno tijelo.

U uvodnome izlaganju predstavnik predlagatelja upoznao je Odbor sa osnovnim značajkama  ovoga Zakona, a  koje se odnose se na daljnje usklađivanje zakonodavstva  Republike Hrvatske u području zdravstvene zaštite sa pravnom stečevinom Europske unije. Tako je istaknuto da  učinkovito praćenje sigurnosti i zaštite radnika na radu  zahtijeva  uspostavu nove institucije koja će integrirati zaštitu zdravlja i sigurnost na radu objedinjavanjem poslova  Hrvatskog zavoda za medicinu rada i dijela djelatnosti Odjela zaštite na radu  Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.

U kraćoj raspravi, Odbor je  jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese

Zakon o izmjenama  Zakona o  zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio predsjednika Odbora, Borisa Kunsta.

PREDSJEDNIK ODBORA

Boris Kunst