Odbor za rad i socijalno partnerstvo

Izvješće Odbora za rad i socijalno partnerstvo s rasprave o Izvješću o radu i poslovanju Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje za 2007. godinu

Odbor za rad i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora na  11. sjednici održanoj  25. rujna 2008. godine, raspravljao je o Izvješću o radu i poslovanju Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje za 2007. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora, dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 03. srpnja  2008. godine.

Odbor je navedeni akt  raspravio sukladno čl.75. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo.

Odbor je raspolagao mišljenjem Vlade Republike Hrvatske na navedeni akt.
U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja istaknuo je da uz mirovinsko osiguranje na temelju međugeneracijske solidarnosti, Zavod provodi cijeli niz Zakona, kao što su: postupci ostvarivanja prava na doplatak za djecu, zatim Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema zakonu o mirovinskom osiguranju, i dr.

U raspravi koja je uslijedila istaknuto je da se bilježe pozitivni pomaci u  sustavu generacijske solidarnosti tako da je omjer broja umirovljenika i osiguranika 1:1,41. Međutim, iako je to malo poboljšanje u odnosu na predhodne godine( u 2005.god. omjer je bio 1:39; u 2006. god. 1:1,40), ono ipak ukazuje na zaustavljanje negativnog trenda, na stabilnost i održivost sustava međugeneracijske solidarnosti. Modernizacija i preustroj Zavoda pridonio je većoj učinkovitosti, bržim i kvalitetnijim odnosom prema korisnicima, te transparentnijim postupcima javne nabave.

Dio članova Odbora osvrnuo se na nizak životni standard umirovljenika,te uočene nedostatke u II mirovinskom stupu, kao i na moguće   probleme koje će izazvati negativna demografska kretanja. Suglasni su članovi Odbora, iako ta pitanja nisu predmet ovoga Izvješća, da su to kompleksni problemi  koji zaslužuju pozornost. Ukazano je da bi u tom smislu bilo dobro izraditi cjelovitu stručnu analizu postojećeg stanja u mirovinskom sustavu.

Nakon rasprave, Odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese slijedeći zaključak

Prihvaća se Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje za 2007. godinu
 

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio predsjednika Odbora, Borisa Kunsta.

PREDSJEDNIK ODBORA

Boris Kunst