Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo

Izvješće Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo o Prijedlogu zakona o prijenosu vlasništva na domovima umirovljenika, P.Z.br. 211

Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora na 23. sjednici održanoj 15. studenoga 2017. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o prijenosu vlasništva na domovima umirovljenika, P.Z.br.211, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavio Klub zastupnika SDP-a, aktom od 13. listopada 2017. godine.

Odbor je navedeni akt raspravio sukladno čl.83. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo.

Odbor je raspolagao pisanim mišljenjem Vlade Republike Hrvatske na navedeni akt u kojemu Vlada predlaže Hrvatskome saboru da ne prihvati Prijedlog zakona o prijenosu vlasništva na domovima umirovljenika.

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja istaknuo je kako se predloženim Zakonom uređuje prijenos vlasništva na nekretninama domovima umirovljenika s Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na Republiku Hrvatsku i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kao osnivače ustanova domova za starije i nemoćne osobe, koje posluju u objektima domova umirovljenika uz obvezu zadržavanja njihove postojeće namjene. Budući da ustanove domova za starije i nemoćne koriste nekretnine domova umirovljenika, a vlasnička prava na tim nekretninama pripadaju Zavodu,  donošenjem ovoga zakona osnivači ustanova stekli bi vlasništvo na nekretninama. Tako bi se bolje i učinkovitije upravljalo tim nekretninama što bi rezultiralo i unapređenjem usluga korisnicima domova za starije i nemoćne osobe.

Predstavnica resornog ministarstva istaknula je da je Prijedlog  zakona u nesuglasju sa  Zakonom o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, kao i cijelim nizom pozitivnih propisa, te da se Vlada Republike Hrvatske zalaže za cjelovito rješavanje problema s nekretninama u vlasništvu Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje.
 
U raspravi je iznijeto mišljenje po kojemu je potrebno prenijeti vlasništvo na nekretninama na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje bi bolje upravljale istim, jer te nekretnine već duže vrijeme samo opterećuju Zavod.

Također u raspravi je iznijeto mišljenje da se postojećim  Zakonom o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske može kvalitetno upravljati nekretninama.

Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova (7 za i 2 protiv) odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese sljedeći zaključak

Ne prihvaća se Prijedlog zakona o prijenosu vlasništva na domovima umirovljenika, P.Z.br. 211

 

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio predsjednika Odbora, Gordana Marasa.

 

Predsjednik Odbora

Gordan Maras