Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo

Izvješće Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata, P.Z. br. 227

Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora na 26. sjednici održanoj 24. siječnja 2018. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata, P.Z.br.227 koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela dr.sc. Ines Strenja - Linić, aktom od 13. studenoga 2017. godine.

Odbor je navedeni akt raspravio sukladno čl.83. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo.

Odbor je raspolagao pisanim mišljenjem Vlade Republike Hrvatske na navedeni akt, u kojemu se predlaže Hrvatskome saboru da ne prihvati predloženu dopunu Zakona.

U uvodnom izlaganju predstavnica predlagatelja istaknula je da se predloženom dopunom Zakona propisuje dodatan kriterij reprezentativnosti koji će omogućiti strukovnom sindikatu liječnika sudjelovanje u pregovorima o sklapanju kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja. Pritom je istaknula da su liječnici na temelju Zakona o lječništvu temeljni i mjerodavni nositelji zdravstvene djelatnosti.

Predstavnica Vlade Republike Hrvatske obrazložila je pisano mišljenje, te istaknula da je predložena dopuna Zakona bez savjetovanja i aktivnog sudjelovanja socijalnih partnera, a prihvaćanje ovakvog normativnog rješenja u praksi bi bilo neprovedivo. Naime, na razinama na kojima djeluje više sindikata, a za koje se utvrđivala reprezentativnost za kolektivno pregovaranje, gotovo 80% sindikata svoju reprezentativnost ostvarilo je sporazumno, dok je oko 20% slučajeva o toj reprezentativnosti odlučivalo Povjerenstvo za utvrđivanje reprezentativnosti.

U raspravi je ukazano da su liječnici neprijeporno nositelji djelatnosti u zdravstvu. Nadalje, da postoji problem velikog iseljavanja liječnika iz hrvatskog zdravstvenog sustava, međutim priznavanje reprezentativnosti strukovnom sindikatu liječnika neće spriječiti njihov odlazak u inozemstvo.
Ukazano je na potrebu socijalnog dijaloga, te dogovaranja i sporazumijevanja sindikata međusobno.

Na kraju rasprave predstavnica Vlade Republike Hrvatske istaknula je da će u suradnji sa socijalnim partnerima Vlada Republike Hrvatske predložiti cjelovite izmjene Zakona.

Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova (7 za i 2 suzdržana) odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese sljedeći zaključak

Ne prihvaća se Prijedlog zakona o dopuni Zakona o reprezentativnosti
udruga poslodavaca i sindikata, P.Z.br.227

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio predsjednika Odbora, Gordana Marasa.

Predsjednik Odbora
Gordan Maras