Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo

Izvješće Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji, P.Z.br.634

Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora na 46. sjednici održanoj 18. lipnja 2019. godine, raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji, P.Z.br.634, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 13. lipnja 2019. godine. 

Odbor je navedeni akt raspravio sukladno čl.83. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo.

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja istaknuo je kako se jasno definira rješavanje stambenog pitanja za deficitarna zanimanja državnih službenika i namještenika. Nadalje, zabranjuje se davanje u najam stana ili prodaja stana ukoliko kupac ne otplati ukupni preostali iznos dugovanja, te se osigurava pomoć pri rješavanju stambenog pitanja građana koji kupuju stan na tržištu nekretnina, a što je jedna od mogućnosti rješavanja stambenog pitanja zaštićenih najmoprimaca sukladno Zakonu o najmu stanova.
U raspravi je predloženo da se u prijelaznoj odredbi članka 11. ispravi očigledna nomotehnička pogreška, odnosno riječi “članka 6.” treba zamjeniti “članka 7.” budući da se propisuje da se smanjena kamatna stopa ne primjenjuje na stanove kupljene prije stupanja na snagu ovoga Zakona. Predlagatelj se suglasio da je došlo do omaške.
Na kraju rasprave predlagatelj je pojasnio kako će APN u suradnji s gruntovnicom provjeravati da li se zakonito koriste stanovi, te da je resorno ministarstvo spremno pomoći jedinicama lokalne samouprave u ruralnim područjima u rješavanju stambenog pitanja građana koji žive na tim područjima.

Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova (5 za i 3 suzdržana) odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese 

Zakon o izmjenama i dopunama
Zakona o društveno poticanoj stanogradnji, P.Z.br.634

Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno (8 za) odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese 

Amandman

Na članak 11.

U članku 11. riječi „članka 6.“ zamjenjuju se riječima “članka 7.“

Obrazloženje:
Prijelaznom odredbom ovoga članka propisuje se da se smanjena kamatna stopa ne primjenjuje na stanove kupljene prije stupanja na snagu ovoga Zakona.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio predsjednika Odbora, Gordana Marasa.

Predsjednik Odbora

Gordan Maras