Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo

Izvješće Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo o Konačnom prijedlogu zakona o potvrđivanju Konvencije o tripartitnim konzultacijama radi promicanja provedbe međunarodnih radnih standarda, P.Z. br. 768

Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora na 50. sjednici održanoj 16. listopada 2019. godine, raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o potvrđivanju Konvencije o tripartitnim konzultacijama radi promicanja provedbe međunarodnih radnih standarda, P.Z. br. 768, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 10. listopada 2019. godine. 

Odbor je navedeni akt raspravio sukladno čl.83. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo.

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja istaknuo je kako se predloženim Zakonom potvrđuje Konvencija, te se na taj način pokazuje predanost temeljnim vrijednostima Međunarodne organizacije rada, koja ove godine slavi sto godina svog djelovanja. Socijalni partneri suglasni su da je potrebno pristupiti ratifikaciji, čime se daje podrška međunarodnom ugovoru koji se već primjenjuje na gotovo cjelokupnom području europskog gospodarskog prostora.

U raspravi je podržano donošenje ovoga Zakona.

Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno (7 za) odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese

Zakon o potvrđivanju Konvencije o tripartitnim konzultacijama radi promicanja provedbe međunarodnih radnih standarda

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio predsjednika Odbora, Gordana Marasa.

Predsjednik Odbora
Gordan Maras