Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo

Izvješće Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, P.Z.E. br. 822

Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora na 52. sjednici održanoj 16. siječnja 2020. godine, raspravljao je o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, P.Z.E. br. 822, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 9. siječnja 2020. godine. 

Odbor je navedeni akt raspravio sukladno čl.83. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo.
U uvodnom izlaganju predstavnica predlagatelja istaknula je kako se predloženim Zakonom vrši daljnje usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije. Nadalje, predloženim zakonom osigurava se provedba načela proporcionalnosti kod reguliranja određene profesije posebnim propisom što će u konačnici olakšati pristup tržištu rada. Cilj predloženog zakona je povećati mobilnost stručnjaka te osigurati slobodu pružanja usluga.

Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno (9 za) odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese sljedeći zaključak

Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, P.Z.E. br. 822

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio predsjednika Odbora, Gordana Marasa.

Predsjednik Odbora
Gordan Maras