Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo

Izvješće Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo o Prijedlogu zakona o plaćama u javnom sektoru, P.Z. br. 797

Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora na 54. sjednici održanoj 18. ožujka 2020. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o plaćama u javnom sektoru, P.Z. br.797, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavio prof.dr.sc. Mirando Mrsić, dr.med., zastupnik u Hrvatskome saboru, aktom od 22. studenoga 2019. godine. 

Odbor je navedeni akt raspravio sukladno čl.83. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo.
Odbor je raspolagao pisanim Mišljenjem Vlade Republike Hrvatske na navedeni akt, u kojemu predlaže Hrvatskome saboru da ne prihvati Prijedlog zakona o plaćama u javnom sektoru, P.Z. br.797.

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja istaknuo je kako se predloženim Zakonom uređuje na jedinstven način plaća za sve zaposlene u javnom sektoru poštujući načelo jednakosti plaća/jednaka plaća za jednaki rad.
Predloženi zakon bi se primjenjivao na zaposlene u državnoj službi, javnoj službi, te na državne i pravosudne dužnosnike. Cilj predloženog Zakona je objedinjavanje i izjednačavanje plaća zaposlenih u javnom sektoru. Poslovi se razvrstavaju u četrnaest platnih razreda. 
Predstavnik Vlade Republike Hrvatske u raspravi je pojasnio da je potrebno napraviti sveobuhvatnu analizu postojećeg sustava, koji se temelji na koeficijentima, te nakon toga razmotriti uvođenje platnih razreda. Pritom je naglasio da je Vlada Republike Hrvatske prepoznala potrebu za reformom, te trenutno radi analize za plaće državnih službenika, nakon čega će pristupiti reguliranju plaća zaposlenih u javnim službama.

Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova (5 za, 1 protiv i 2 suzdržana) odlučio  predložiti Hrvatskome saboru da donese sljedeći zaključak

Ne prihvaća se Prijedlog zakona o plaćama u javnom sektoru, P.Z. br. 797

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio predsjednika Odbora, Gordana Marasa.

Predsjednik Odbora
Gordan Maras