Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo

Izvješće Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z.br.155

Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora na 12. sjednici održanoj 7. srpnja 2021. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z.br.155, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 1. srpnja 2021. godine.

Odbor je navedeni akt raspravio sukladno čl.83. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo.

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja istaknuo je kako se predloženim Zakonom proširuje krug umirovljenika i na korisnike obiteljske mirovine koji mogu raditi do polovice radnog vremena i primati mirovinu u punom iznosu. Pritom je istaknuto kako je oko 216.000 korisnika obiteljske mirovine s prosječnim iznosom neto mirovine od 2.096,74 kune, što je manje od prosječnog iznosa mirovine u RH. Predloženom izmjenom omogućit će se poboljšanje materijalnog položaja navedenih umirovljenika, posebice udovica/udovaca koji čine većinu korisnika obiteljskih mirovina.

U raspravi su članovi Odbora podržali donošenje ovoga Zakona. Također, u raspravi je naglašeno kako rad do polovice radnog vremena korisnika obiteljske mirovine, neće znatnije utjecati na cijenu rada, a pridonijet će poboljšanju materijalnog položaja ove skupine umirovljenika. Nadalje, iznijeto je mišljenje po kojemu bi trebalo upravo ovoj skupini umirovljenika dopustiti da rade u punom radnom vremenu. Budući da na tržištu nedostaje radne snage trebalo bi omogućiti svima koji žele i mogu da rade. Pritom je istaknuto kako se nalazi veliki potencijal radne snage upravo u umirovljeničkim skupinama te među osobama s invaliditetom. Suglasni su članovi Odbora da je potrebno kroz određeno vrijeme provesti procjenu učinaka ovog propisa kako bi se spriječila zlouporaba, te vidjelo hoće li utjecati na smanjenje cijene rada.

Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno (9 za) odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju, P.Z.br.155

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio predsjednika Odbora, Davorka Vidovića, a u slučaju njegove spriječenosti potpredsjenicu Odbora Majdu Burić.


Predsjednik Odbora
Davorko Vidović