Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo

Izvješće Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo o Konačnom prijedlogu zakona o potvrđivanju ugovora između Republike Hrvatske i Republike Albanije o socijalnoj sigurnosti, drugo čitanje P.Z. br. 607

Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora na 49. sjednici održanoj 22. veljače 2024. godine, raspravljao je Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju ugovora između Republike Hrvatske i Republike Albanije o socijalnoj sigurnosti, drugo čitanje, P.Z. br. 607, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 7. prosinca 2023. godine. 

Odbor je navedeni akt raspravio sukladno članku 83. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo.

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja istaknuo je kako u odnosima Republike Hrvatske i Republike Albanije do sada nije uspostavljen niti jedan oblik suradnje na području socijalne sigurnosti. Zbog nepostojanja međunarodnog ugovora o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, hrvatski radnici koji rade na državnom području Republike Albanije i albanski radnici koji rade na državnom području Republike Hrvatske nisu mogli ostvarivati prava iz socijalne sigurnosti.

Primjena Ugovora utjecat će na kvalitetniju i primjereniju socijalnu sigurnost državljana, odnosno osiguranika obiju država koji su tijekom svog radnog vijeka ostvarili razdoblja osiguranja u obje države te će podići kvalitetu suradnje među dvjema državama.

Ugovorom se uređuju prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite, koja obuhvaća i osiguranje za slučaj majčinstva te osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti, prava iz obveznog mirovinskog osiguranja koja obuhvaćaju i osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti, te novčana naknada za slučaj nezaposlenosti.

U raspravi su članovi Odbora podržali donošenje ovoga Zakona.

U kraćoj raspravi predlagatelj je upoznao Odbor s iniciranim postupcima za sklapanje ugovora sa zemljama izvan Europske unije.

Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova (8 „za“ i 1 „suzdržan“ ) odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese 

Zakon o potvrđivanju ugovora između Republike Hrvatske i Republike Albanije o socijalnoj sigurnosti,
drugo čitanje, P.Z. br. 607

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Željka Pavića, predsjednika Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA
Željko Pavić