Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo

Izvješće Odbora za rad, socijalnu politiku i zdravstvo o Prijedlogu zakona o lijekovima, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 704

Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo na 75. sjednici Odbora, održanoj 19. lipnja 2007. godine, raspravio je Prijedlog zakona o lijekovima, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 5. lipnja 2007. godine.

Odbor je Zakon raspravio kao matično radno tijelo, sukladno članku 75. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Uvodno obrazloženje podnio je predstavnik predlagatelja. Članovi Odbora poduprli su ovaj Zakon, kojim se osim usklađenja hrvatskih propisa s direktivama EU, postiže i europska razina kvalitete u ovom iznimno značajnom segmentu zaštite zdravlja ljudi.

Neka rješenja iz Zakona, koja su novina u odnosu na postojeća, doprinijet će osiguravanju djelotvornih, kvalitetnih i sigurnih lijekova. Tu se prije svega misli, istaknuto je u raspravi, na odredbu kojom se omogućava da se u skupinu lijekova za liječenje teških i rijetkih bolesti u Republici Hrvatskoj svrsta lijek kojem je u EU odobren status lijeka za liječenje teških i rijetkih bolesti, sukladno uvjetima EU. U raspravi je također poduprto rješenje kojim je utvrđena obveza donošenja pravilnika za određivanje cijene lijeka i mjerila za stavljanje lijeka na listu lijekova Hrvatskog zavoda za obvezno zdravstveno osiguranje. Time mjerila za određivanje cijene lijekova postaju transparentnija, a također i uvjeti za uvrštavanje na listu lijekova obveznog zdravstvenog osiguranja. Članovi Odbora su se posebno osvrnuli na odredbu članka 8., vezano uz kliničko ispitivanje lijekova, te se zauzeli za jasnije određenje ograničenja kliničkih ispitivanja na djeci.
 
Nakon kraće rasprave, članovi Odbora su jednoglasno odlučili predložiti Hrvatskom saboru donošenje 

ZAKONA O LIJEKOVIMA u tekstu kako ga je predložila Vlada Republike Hrvatske, uz slijedeći

A m a n d m a n

Na članak 8.
U članku 8., dodaje se novi stavak 2.:
„Kliničko ispitivanje lijeka na djeci može se obavljati samo ako ispitivanje kod odraslih osoba ne može pružiti odgovarajuće rezultate:“
 
Obrazloženje
Predloženim amandmanom na jasniji način se štite prava djece pacijenata, kao iznimno osjetljive skupine. 

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio prof.dr.sc. Marka Turića, predsjednika Odbora.

 

        PREDSJEDNIK ODBORA

                     Prof.dr.sc. Marko Turić