Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo

Izvješće Odbora za rad, socijalnu politiku i zdravstvo o Prijedlogu zakona o socijalnoj mirovini - predlagatelj Klub zastupnika SDP-a, prvo čitanje, P.Z. br. 639

Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo na 76. sjednici Odbora, održanoj 21. lipnja 2007. godine, raspravio je Prijedlog zakona o socijalnoj mirovini, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavio Klub zastupnika SDP-a, aktom od 26. veljače 2007. godine.
Odbor je Prijedlog zakona raspravio kao matično radno tijelo, sukladno članku 75. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
Odbor je raspolagao s mišljenjem Vlade Republike Hrvatske na predmetni Prijedlog zakona, a prisutni predstavnik Vlade Republike Hrvatske podnio je dodatno obrazloženje.
Sjednici Odbora nisu bili nazočni predstavnici predlagatelja.
U kraćoj raspravi, članovi Odbora su se složili da je potrebno uvesti novi institut socijalnih primanja. Međutim, mišljenja su, pitanje statusa osoba starije životne dobi, koji ne primaju mirovinu, mora se rješavati u sustavu socijalne skrbi, mirovinskom sustavu, kao i zdravstvenom, provođenjem cjelovitih reformi ovih sustava. Na taj način neće se o mjerama za otklanjanje siromaštva i socijalne isključenosti odlučivati parcijalno, kao što je to predloženo ovim Prijedlogom zakona.
Nakon rasprave članovi Odbora su većinom glasova, uz 1 glas «suzdržan», odlučili predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje slijedeći

z a k lj u č a k

Ne prihvaća se Prijedlog zakona o socijalnoj mirovini, u tekstu kako ga je predložio Klub zastupnika SDP-a.
Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio prof.dr.sc. Marka Turića, predsjednika Odbora.

        PREDSJEDNIK ODBORA
                      Prof.dr.sc. Marko Turić