Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo

Izvješće Odbora za rad, socijalnu politiku i zdravstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. E. br. 29

Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo na 6. sjednici Odbora, održanoj 26. ožujka 2008. godine, raspravio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 19. ožujka 2008. godine.

Odbor je Zakon raspravio kao matično radno tijelo, sukladno članku 75. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

U uvodnom obrazloženju, predstavnica predlagatelja upoznala je članove Odbora s osnovnim pitanjima koja se uređuju ovim Konačnim prijedlogom zakona. Predložene izmjene su i sastavni dio postupka usklađivanja hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije i postupne primjene načela ravnopravnosti muškaraca i žena u pitanjima socijalne sigurnosti. Ujedno se predlaže i usklađivanje odredbi postojećeg Zakona s propisima o doprinosima za obvezna osiguranja, koja su od 1. siječnja 2003. uređena na jedinstveni način, stupanjem na snagu Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja.

Kako je u raspravi istaknuto, donošenjem ovog Zakona ostvarit će se pravno - tehničko usklađivanje s propisima koji su u međuvremenu doneseni.
Članovi Odbora podržali su predložene izmjene kojim se izjednačuju muškarci i žene (osiguranici prema ovom zakonu) u pogledu propisane starosne dobi i mirovinskog staža za stjecanje prava na starosnu i prijevremenu starosnu mirovinu, čime se i izvršava obveza koja proizlazi iz Direktive EU o postupnoj primjeni načela ravnopravnosti muškaraca i žena u pitanjima socijalne sigurnosti.

Posebno je važno, mišljenje je članova Odbora da nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu za provedbu ovog Zakona, budući se njime ne proširuju prava iz mirovinskog osiguranja, niti krug osoba koji po njemu ostvaruju prava.

Nakon rasprave, članovi Odbora su jednoglasno odlučili predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PRAVIMA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA DJELATNIH VOJNIH OSOBA, POLICIJSKIH SLUŽBENIKA I OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA

u tekstu kako ga je predložila Vlada Republike Hrvatske.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio prof. dr. sc. Andriju Hebranga, dr. med., predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA

prof. dr. sc. Andrija Hebrang, dr. med.