Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo

Izvješće Odbora za rad, socijalnu politiku i zdravstvo o Prijedlogu zakona o biocidnim pripravcima, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 678

Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo na 73. sjednici Odbora, održanoj 16. svibnja 2007. godine, raspravio je Prijedlog zakona o biocidnim pripravcima, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 19. travnja 2007. godine.
Odbor je Zakon raspravio kao matično radno tijelo, sukladno članku 75. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
U uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja upoznao je Odbor s razlozima donošenja ovog Zakona.  Tijekom primjene Zakona o kemikalijama, koji je prvi puta uredio određena pitanja vezana uz biocidne pripravke, ukazala se potreba da se stavljanje u promet i nadzor nad biocidnim pripravcima uredi posebnim zakonom. Time bi se ujedno i olakšao prijenos odredbi Direktive Europskog parlamenta o biocidnim pripravcima u hrvatsko zakonodavstvo.
Tijekom kraće rasprave članovi Odbora podržali su donošenje ovog Zakona. Izraženo je i mišljenje da su svi biocidni pripravci, u manjoj ili većoj mjeri, štetni, te da treba nastojati što brže ukloniti štetne tvari, odnosno zamijeniti manje štetnim biocidnim pripravcima .
Nakon kraće rasprave, članovi Odbora su jednoglasno odlučili predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje

ZAKON O BIOCIDNIM PRIPRAVCIMA
u tekstu kako ga je predložila Vlada Republike Hrvatske

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio prof.dr.sc. Marka Turića, predsjednika Odbora.

        PREDSJEDNIK ODBORA

                    Prof.dr.sc. Marko Turić