Odbor za ratne veterane

Izvješće Odbora za ratne veterane s rasprave o Izvješću o radu Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata za 2018. godinu

Odbor za ratne veterane Hrvatskoga sabora na svojoj 22. sjednici održanoj 10. prosinca 2019. godine razmotrio je Izvješće o radu Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata za 2018. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavio Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata aktom od 2. listopada 2019. godine.

Odbor je raspravu proveo u svojstvu matičnog radnog tijela sukladno odredbi članka 91. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Odbor je raspolagao mišljenjem Vlade Republike Hrvatske o predmetnom aktu.

Centar je javna znanstvena ustanova, specijalizirani arhiv koji prikuplja, sređuje, čuva te stručno i znanstveno istražuje i publicira gradivo iz Domovinskog rata.  Centar je ustrojen na način da ima tri odjela i to Odjel za arhivsko gradivo Domovinskog rata, Odjel za znanstveno istraživanje Domovinskog rata i Odjel općih i financijsko-knjigovodstvenih poslova. Ovim su izvješćem obuhvaćene aktivnosti te izdavačka djelatnost Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata u 2018. godini. Ukupan rezultat poslovanja Hrvatskog memorijalno dokumentacijskog Centra Domovinskog rata u 2018. godini bio je pozitivan i iznosi 624.152 kune. Posebna pozornost u Centru se posvećuje izobrazbi vlastitih kadrova. U detaljnom i iscrpnom Izvješću daju se konretni podaci o radu svakog Odjela unutar Centra.

U raspravi članovi Odbora pohvalili su rad Centra te istakli da njegov rad treba biti primjer postupanja drugim državnim institucijama prema Bosni i Hercegovini, a znajući za  istraživanje koje Centar provodi vezano uz rat u Bosni i Hercegovini. Iznijeto je mišljenje da pored sve dostupne dokumentacije, a među kojom je i ona Hrvatsko memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata, pravosudna tijela oslobađaju krivnje osumnjičene za ratne zločine ( primjer Radenka Alavanje za zločin u Borovu Selu i nekažnjavanje odgovornih za zločin miniranja brane na Peruči).

Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno (8 glasova za) odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje sljedećeg

z a k lj u č k a

Prihvaća se Izvješće o radu Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata za 2018. godinu.

Za svog izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Josipa Đakića, predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
Josip Đakić