Odbor za ravnopravnost spolova

Izvješće Odbora za ravnopravnost spolova o Prijedlogu odluke o razrješenju zamjenika pravobraniteljice za ravnopravnost spolova

Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora na 17. sjednici održanoj 18. listopada 2017. godine, raspravljao je o Prijedlogu odluke o razrješenju zamjenika pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, koje je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, aktom od 11. listopada 2017. godine.

Odbor je navedeni Prijedlog raspravio, sukladno članku 112. Poslovnika Hrvatskog sabora, kao matično radno tijelo.

Predstavnica Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova izvijestila je da je zamjenik pravobraniteljice za ravnopravnost spolova podnio zahtjev za razrješenje te dužnosti prije isteka vremena na koje je bio imenovan, s obzirom da je 11. listopada 2017. godine izabran za suca Ustavnog suda Republike Hrvatske.

Odbor je bez rasprave jednoglasno (9 glasova za) odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje

ODLUKE

O razrješenju zamjenika pravobraniteljice za ravnopravnost spolova

Za izvjestitelje na sjednici Hrvatskog sabora, Odbor je odredio Ivana Vilibora Sinčića, predsjednika Odbora i Irenu Petrijevčanin Vuksanović, potpredsjednicu Odbora.


  PREDSJEDNIK ODBORA
Ivan Vilibor Sinčić