Odbor za ravnopravnost spolova

Izvješće Odbora za ravnopravnost spolova o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 153

Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora na 12. sjednici održanoj 1. srpnja 2021. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, s Konačnim prijedlogom zakona. P. Z. br. 153 koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 23. lipnja 2021. godine, uz prijedlog da se, sukladno članku 204. Poslovnika Hrvatskoga sabora, predloženi Zakon donese po hitnom postupku. 
Odbor je navedeni Prijedlog zakona raspravio, sukladno članku 179. Poslovnika Hrvatskog sabora, kao zainteresirano radno tijelo.
Predloženom dopunom članka 8. stavka 2. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji pružit će se prekršajnopravna zaštita sadašnjim ili bivšim partnerima u intimnoj vezi, koja u smislu ovog Zakona nije postojala, budući da isti nisu bili obuhvaćeni krugom osoba na koji se Zakon primjenjivao. Stupanjem na snagu ove dopune Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji i predloženog Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, uskladit će se krug bliskih osoba na koje će se ti zakoni primjenjivati i u odnosu na sadašnjeg ili bivšeg intimnog partnera. Opisana dopuna potrebna je i zbog mogućnosti primjene kaznenog djela nasilja u obitelji iz članka 179.a Kaznenog zakona koje je propisano kao blanketna dispozicija, koja u svom zakonskom opisu upućuje na teško kršenje propisa o zaštiti od nasilja u obitelji. Naime, ako bi se dopunilo značenje izraza bliske osobe u članku 87. stavku 9. Kaznenog zakona sadašnjim ili bivšim partnerima u intimnoj vezi, a sukladno toj izmjeni ne bi se dopunio Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji tim istim krugom osoba na koje se Zakon primjenjuje, teško kršenje propisa o zaštiti od nasilja u obitelji ne bi se moglo kvalificirati kao kazneno djelo nasilja u obitelji iz članka 179.a Kaznenog zakona jer bivši ili sadašnji partneri u intimnoj vezi ne bi bili obuhvaćeni krugom osoba na koja se Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji primjenjuje.
Rasprava je provedena objedinjeno s raspravom o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (P.Z.E. 147).
Nakon provedene rasprave, Odbor za ravnopravnost spolova je jednoglasno (10 glasova „ZA“) odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje:

Zakona o dopuni Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio Mariju Selak Raspudić, predsjednicu Odbora.


   PREDSJEDNICA ODBORA

Izv. prof. dr. sc. Marija Selak Raspudić