Odbor za ravnopravnost spolova

Izvješće Odbora za ravnopravnost spolova o Prijedlogu zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. E. br. 85

Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora na 8. sjednici održanoj 17. lipnja 2008. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, s Konačnim prijedlogom zakona P.Z.E. br. 85, koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 29. svibnja 2008. godine.

Odbor je navedeni Prijedlog zakona raspravio, sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskog sabora, kao zainteresirano radno tijelo.

Predstavnik predlagatelja uvodno je obrazložio Prijedlog zakona.

Ovim se zakonom propisi iz sustava obiteljskih potpora usklađuju s odgovarajućim pravnim aktima Europske unije ali i s Nacionalnom populacijskom politikom. Rodiljne i roditeljske potpore obuhvaćaju: dopuste, poštede od rada, novčane naknade, novčanu pomoć te jednokratnu novčanu potporu za novorođeno dijete. Pravo na rodiljne i roditeljske potpore imaju majka djeteta, otac djeteta ili druga osoba koja se brine o djetetu do navršene osme godine (a iznimno i duže).

U raspravi koja je uslijedila članovi i članice Odbora uglavnom su izrazili pohvale ovom prijedlogu zakona ali su upozorili na problem tumačenja propisa od strane nadležnih institucija.

Primjedbe na prijedlog ovog zakona iznijela je predstavnica Ureda pravobraniteljice za djecu kao i predstavnice udruge Roditelji u akciji.
Članovi/ce Odbora jednoglasno su odlučili predložiti Hrvatskom saboru da donese
Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora, Odbor je odredio Gordanu Sobol, predsjednicu Odbora.


Predsjednica Odbora

Gordana Sobol