Odbor za razvoj i obnovu

Izvješće Odbora za razvoj i obnovu s rasprave o Izvješću o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2007. - ostvarenje proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije

Odbor za razvoj i obnovu Hrvatskoga sabora na 12. sjednici održanoj 21. studenoga 2008. godine, razmotrio je Izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agencija za 2007. - ostvarenje proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije, koje je Hrvatskome saboru, sukladno članku 25. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (Narodne novine, broj 177/04), dostavila Hrvatska energetska regulatorna agencija, aktom od 20. listopada 2008. godine.
Odbor je u smislu članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora o navedenom aktu raspravljao u svojstvu zainteresiranoga radnog tijela.
U uvodnom obrazloženju podnositelja naglašeno je da je Hrvatska energetska regulatorna agencija dužna jedanput godišnje podnijeti Hrvatskome saboru izvješće o svom radu, a osobito o zapažanjima koja su značajna za razvoj energetskog tržišta i javnih usluga u energetskom sektoru, te ostvarenju proračuna Agencije za prethodnu godinu.
Osim izvješća o radu, u Izvješću je dan prikaz djelovanja u podučju razvoja tržišta i javnih usluga u energetskom sektoru, u području električne energije, plina, nafte, biogoriva, toplinske energije, mrežnog sustava električne energije, distribucije, te pitanjima koja se tiču kvalitete opskrbe elektičnom energijom, tržišta plinom, naftom (proizvodnja naftnih derivata) i toplinske energije.
Odbor je nakon provedene rasprave, jednoglasno predložio Hrvatskome saboru da prihvati
Izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agencija za 2007. - ostvarenje proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je gospođa mr. sc. Zdenka Čuhnil.

 

                                                                                PREDSJEDNICA ODBORA
                                                                                                mr. sc. Zdenka Čuhnil