Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije

Izvješće Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije s rasprave o; a) Izvješću o korištenju Europskih strukturnih i investicijskih fondova i pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine; b) Izvješću o korištenju Europskih strukturnih i investicijskih fondova i pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2019. godine; c) Izvješću o korištenju Europskih strukturnih i investicijskih fondova i pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine; d) Izvješću o korištenju Europskih strukturnih i investicijskih fondova i pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine - podnositeljica Vlada Republike Hrvatske

Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora raspravio je, objedinjeno, na 8. sjednici održanoj 21. travnja 2021. godine četiri polugodišnja izvješća  o korištenju europskih strukturnih i investicijskih fondova i pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2020. godine. Izvješća je predsjedniku Hrvatskoga sabora, u skladu sa zaključkom Hrvatskoga sabora donijetim na 14. sjednici, održanoj 24. listopada 2014. godine, podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 08. travnja 2021. godine.

Odbor je o predmetnim izvješćima raspravljao na temelju svoje nadležnosti iz članka 101. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo.
    
Predstavnik Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije istaknuo je da je do 31. prosinca 2020. godine ugovoreno projekata u vrijednosti od 12,01 milijardi eura, odnosno 111,93 % dodijeljenih sredstva. Isplaćeno je 4,98 milijardi eura, odnosno 46,38 % dodijeljenih sredstava dok je ovjereno 4,39 milijardi eura, odnosno 40,89 % dodijeljenih sredstava. 
Govoreći o stanje po operativnim programima, izdvojio je da je u okviru OPKK-a tijekom izvještajnog razdoblja (2019. i 2020. godine) ugovoreno je 4.123,74 milijuna eura, plaćeno 1.906,61 milijun eura, a ovjereno 1.580,93 milijuna eura. Ukupno, od početka provedbe do 31. prosinca 2020. ugovoreno je 123,77 %,  plaćeno je 42,03 % dodijeljenih sredstava, dok je ovjereno 36,53 % dodijeljenih sredstava. U okviru OPULJP-a tijekom izvještajnog razdoblja (2019. i 2020. godine) ugovoreno je 624,67 milijuna eura, plaćeno 401,62 milijuna eura, a ovjereno 317,66 milijuna eura. Ukupno, od početka provedbe do 31. prosinca 2020. ugovoreno je 101,66 % sredstava, plaćeno je 46,00 %, dok je ovjereno 36,76 % dodijeljenih sredstava. U okviru PRR-a tijekom izvještajnog razdoblja (2019. i 2020. godine) ugovoreno je 633,67 milijuna eura, plaćeno 664,81 milijuna eura, a ovjereno 658,92 milijuna eura. Ukupno od početka provedbe do 31. prosinca 2020. ugovoreno je 88,69 %, a plaćeno je 63,60 % dodijeljenih sredstava, dok je ovjereno 59,25 % dodijeljenih sredstava U okviru OPPiR-a tijekom izvještajnog razdoblja (2019. i 2020. godine) ugovoreno je 63,42 milijuna eura, plaćeno je 46,40 milijuna eura, a ovjereno 54,74 milijuna eura. Ukupno od početka provedbe do 31. prosinca 2020. ugovoreno je 71,31 %, dok je plaćeno 38,43 % dodijeljenih sredstava, dok je ovjereno 37,93 %  dodijeljenih sredstava.

U raspravi koja je uslijedila članovi Odbora pozdravili su vidljivo ubrzanje ugovaranja i provedbe projekata te su apelirali da se ulože dodatni napori kako bi se iskoristila sva dostupna sredstva iz financijske omotnice 2014.- 2020. Zastupnici su se osvrnuli na početak korištenje sredstava iz programa REACT-EU, a pozdravljeno je i nedavno raspisivanje natječaja za prerađivačku industriju. Otvoreno je pitanje financijskih kapaciteta jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave za apsorpciju sredstava iz nove financijske omotnice, pri čemu je istaknuta potreba koordinacije lokalne i središnje razine državne uprave. Pozitivno je ocijenjeno podizanje educiranosti o EU fondovima na svim razinama. 

Nakon rasprave, Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora je većinom glasova ( glasova 7 „za“ i  1 glas „suzdržan“, za svako pojedinačno Izvješće) odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese sljedeće zaključke: 


a)    Prihvaća se Izvješće o korištenju europskih strukturnih i investicijskih fondova i pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine

b)    Prihvaća se Izvješće o korištenju europskih strukturnih i investicijskih fondova i pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2019. godine

c)    Prihvaća se Izvješće o korištenju europskih strukturnih i investicijskih fondova i pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine

d)    Prihvaća se Izvješće o korištenju europskih strukturnih i investicijskih fondova i pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine


Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnika Marka Pavića, predsjednika Odbora. 
                                    


                                                                                             PREDSJEDNIK ODBORA 


           mr. sc. Marko Pavić