Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo

Izvješće Odbora za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo s rasprave o Izvješću o  korištenju pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2008. godine

Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo Hrvatskoga sabora raspravio je na 7. sjednici održanoj, 23. listopada 2008. godine, Izvješće o korištenju pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2008. godine, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 10. listopada 2008. godine.

Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo Hrvatskoga sabora je, sukladno odredbi čl. 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravu o navedenom Izvješću proveo u svojstvu zainteresiranog radnog tijela.

Obrazlažući navedeno Izvješće, predstavnik predlagatelja je u uvodu istaknuo da je Izvješće o korištenju pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2008. godine izrađeno u skladu sa sugestijama i primjedbama koje su iznesene u saborskoj raspravi povodom prošlog Izvješća.

Nakon uvodnog obrazloženja predstavnika predlagatelja, članovi Odbora su podržali navedeno Izvješće, budući da je isto bolje i transparentnije u odnosu na prošlo. U raspravi je izraženo zadovoljstvo što su za konkretni projet “Odvod i kanalizacija Karlovac”, koji proizlazi iz programa ISPA, potpisani ugovori i započinju radovi, te što će za komponentu III-Regionalni razvoj, novog IPA programa biti izdvojena značajna sredstva u budućem trogodišnjem razdoblju.

Na temelju provedene rasprave Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo Hrvatskoga sabora jednoglasno je odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese sljedeći

Z a k lj u č a k

Prihvaća se Izvješće o korištenju pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2008. godine

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnika Zlatka Koračevića, predsjednika Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ,
ŠUMARSTVO I VODNO GOSPODARSTVO

Zlatko Koračević, dipl. ing.