Odbor za turizam

Izvješće Odbora za turizam o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o turističkoj pristojbi, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 871

Odbor za turizam Hrvatskoga sabora raspravio je na 16. sjednici održanoj 18. ožujka 2020. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o turističkoj pristojbi, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 17. ožujka 2020. Odbor za turizam raspravio je navedeni akt na temelju članka 77. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo. 

Predstavnik predlagatelja podsjetio je kako je nedvojbeno da će epidemija koronavirusa imati utjecaja na gospodarsku aktivnost u Republici Hrvatskoj te će u skladu s time Vlada Republike Hrvatske ekonomskim mjerama dati poticaj za zadržavanje radnih mjesta, ali i rješavanje problema nelikvidnosti onima čija je poslovna aktivnost smanjenja uslijed epidemije. S obzirom na izvanrednu situaciju vezano uz epidemiju koronavirusa, predlaže se omogućiti ministru nadležnom za turizam da pravilnikom, u uvjetima posebnih okolnosti, propiše odgodu ili oslobođenje od plaćanja turističke pristojbe za obveznike plaćanja turističke pristojbe. Za vrijeme trajanja odgode ili oslobođenja od plaćanja turističke pristojbe nadležni inspektori neće podnositi optužne prijedloge za pokretanje prekršajnih postupaka, odnosno izdavanje prekršajnih naloga, niti naplaćivati novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja za obveznike navedene u pravilniku koji će donijeti ministar nadležan za turizam. 

Slijedom toga potrebno je odgovarajuće izmijeniti odredbe Zakona o turističkoj pristojbi tako da se propiše ovlaštenje ministru da u uvjetima posebnih okolnosti pravilnikom propiše odgodu ili oslobođenje od plaćanja turističke pristojbe za obveznike plaćanja turističke pristojbe. Cilj predmetne dopune je da se u navedenim situacijama na efikasan i brz način može djelovati u cilju pomoći i prevladavanju problema nelikvidnosti onim obveznicima turističke pristojbe čija je poslovna aktivnost smanjena ili onemogućena uslijed epidemije korona virusa. 
Na raspravi je istaknuto pitanje financiranja turističkih zajednica na kopnu te na obali iz boravišne pristojbe u trenutnim okolnostima. Predstavnik predlagatelja kazao je kako u većini turističkih zajednica postoje odgovarajuće financijske zalihe, a i većina troškova promocije i marketinga je obustavljena.  Bilo je riječi i o potrebi brzih i agresivnih promotivnih kampanja na svim emitivnim tržištima kada prođe krizna situacija uzrokovana epidemijom koronavirusa. 

Nakon provedene rasprave Odbor za turizam jednoglasno sa (7 glasova „za“) predlaže Hrvatskome saboru donošenje

ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O TURISTIČKOJ PRISTOJBI


Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio prof.dr.sc. Branka Grčića, predsjednika Odbora, odnosno u slučaju njegove spriječenosti potpredsjednika Odbora Maria Habeka.

                                                                     

POTPREDSJEDNIK ODBORA
Mario Habek